Ustalenie stawek za wodę

Pytanie:

Czy gmina nie będąca właścicielem oczyszczalni ścieków i studni wody sanitarnej może ustalać wysokość opłat za dostarczenie wody i odbiór ścieków (właścicielem jest zakład będący spółką skarbu państwa)?

Masz inne pytanie do prawnika?

29.4.2002

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Ustalenie stawek za wodę

Art. 1 ustawy o gospodarce komunalnej określa zasady i formy gospodarki komunalnej jednostek samorządu terytorialnego, polegające na wykonywaniu przez te jednostki zadań własnych, w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej. Gospodarka komunalna obejmuje w szczególności zadania o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych. Zatem dana jednostka samorządu terytorialnego, najczęściej gmina będąc de facto właścicielem danego zakładu komunalnego może ustalać stawki dla jego kontrahentów. W przedstawionym stanie faktycznym właścicielem oczyszczalni ścieków jest jednak zakład będący spółką Skarbu Państwa. Oznacza to, iż tylko ten podmiot uprawniony jest do pobierania opłat za dostarczanie wody i odbiór ścieków. Zgodnie z artykułem 20 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne określa taryfę na 1 rok. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne określa taryfę na podstawie niezbędnych przychodów po dokonaniu ich alokacji na poszczególne taryfowe grupy odbiorców usług. Ceny i stawki opłat określone w taryfie są różnicowane dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców usług na podstawie udokumentowanych różnic kosztów zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Rada Gminy natomiast uchwala regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków,  będący aktem prawa miejscowego zawierający m. in. sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach.

Porady prawne

 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne