Ustalenie wysokości wynagrodzenia

Pytanie:

Pracownik szkoły podstawowej jest zatrudniony na stanowisku specjalisty ds. administracji na cały etat od 1 października 2004r. jego wynagrodzenie składa się z pensji zasadniczej + premia + wysługa lat. Pracownikowi przysługuje 20% wysługi lat zgodnie z przedstawionymi Świadectwami pracy. Od 1 maja 2006r ten sam pracownik jednocześnie podejmuje pracę na ½ etatu na podobnym stanowisku w szkole ponad gimnazjalnej i przedstawia świadectwa pracy, które dokumentują 20-letni staż pracy. Czy w jednym i drugim miejscu pracy przysługuje mu dodatek stażowy obliczony na podstawie przedstawionych Świadectw pracy? Czy pracownik ma obowiązek deklarować, które jest jego pierwszym a które drugim miejscem pracy? Proszę o podanie podstawy prawnej.

Masz inne pytanie do prawnika?

18.5.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Ustalenie wysokości wynagrodzenia

Zasady wynagradzania określone są w umowie o pracę, regulaminie wynagradzania lub układzie zbiorowym pracy. W powyższym przypadku pracownikowi u pierwszego pracodawcy, u którego jest zatrudniony na cały etat przysługuje wynagrodzenie zasadnicze wraz z premią (obliczaną wedle określonych zasad lub uznaniową) oraz dodatek za wysługę lat. Jeśli pracownik podejmuje prace u innego pracodawcy np. na ½ etatu, to jeśli zasady wynagradzania zostały określone w ten sposób, że elementem wynagrodzenia jest dodatek stażowy, to pracownikowi przysługuje do niego prawo. Nie ma podstaw by pozbawiać go takiego dodatku.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne