Użycie cudzego znaku towarowego w celu reklamy

Pytanie:

Firma zajmuje się handlem odzieży posezonowej firmy znanej marki. Jest to odzież tzw. outlet nadwyżki ze sklepów, towar II gatunku itp. Firma zaopatruje się w innej firmie, która ma prawo sprzedaży odzieży outletowej tej marki na terenie Europy. Odzież sprzedawana jest w sklepie. Czy użycie szyldu w witrynie sklepu, gdzie w szyldzie występuje nazwa marki oraz logo graficzne tej marki jest naruszeniem ochrony znaku towarowego?

Masz inne pytanie do prawnika?

3.4.2008

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Użycie cudzego znaku towarowego w celu reklamy

Osoba, która uzyskała prawo ochronne do towaru przysługuje wyłączne prawo używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Używanie znaku towarowego polega w szczególności na:

  1. umieszczaniu tego znaku na towarach objętych prawem ochronnym lub ich opakowaniach, oferowaniu i wprowadzaniu tych towarów do obrotu, ich imporcie lub eksporcie oraz składowaniu w celu oferowania i wprowadzania do obrotu, a także oferowaniu lub świadczeniu usług pod tym znakiem,
  2. umieszczaniu znaku na dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu lub związanych ze świadczeniem usług,
  3. posługiwaniu się nim w celu reklamy.

Bez uzyskania uprawnienia do posługiwania się znakiem towarowym od uprawnionego ze znaku nie można posługiwać się nim w celu promowania sprzedawanych towarów opatrzonych znakiem towarowym tego uprawnionego, nawet w przypadku gdy towary zostały opatrzone znakiem towarowym przez uprawnionego do tego znaku towarowego.

Porady prawne

Jest natomiast dozwolone i nie stanowi naruszenia prawa do znaku towarowego oferowanie do sprzedaży lub dalsze wprowadzanie do obrotu towarów oznaczonych tym znakiem, jeżeli towary te zostały uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez uprawnionego lub za jego zgodą.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne