Warunkowa umowa sprzedaży ziemii rolnej

Pytanie:

Jestem właścicielem ziemi rolnej. W dniu dzisiejszym podpisałem u notariusza warunkową umowę sprzedaży tej ziemi. Teraz Agencja Nieruchomości Rolnej musi wypowiedzieć się czy korzysta z prawa pierwokupu. Jednakże mam pewne obawy co do transakcji. Kupiec to osoba nie posiadająca zameldowania na terenie Polski; nie ma numeru pesel ani dowodu osobistego. Ma obywatelstwo polskie ale także niemieckie.Czy Agencja Nieruchomości Rolnych może odmówić sprzedaży ziemi rolnej takiej osobie lub w jakikolwiek inny sposób skomplikować tą transakcję? tzn. Czy ten brak zameldowania, numeru pesel, i dowodu osobistego może być jakąś przeszkoda do zawarcia tej sprzedaży do końca?

Masz inne pytanie do prawnika?

28.3.2012

Zespół<br />e-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Warunkowa umowa sprzedaży ziemii rolnej

W pierwszej kolejności należy stwierdzić, iż prawo pierwokupu ANR polega na tym, iż może ona zakupić od Pana nieruchomość z pierwszeństwem przed nabywcą, z którym zawarł Pan umowę warunkową. Niezależnie od tego czy ANR skorzysta z prawa pierwokupu czy nie Pan sprzeda swoją nieruchomość. Pozostaje jednak kwestia kto będzie nabywcą.

Jeżeli ANR zdecyduje się na zakupienie od Pana nieruchomości to uczyni to z pierwszeństwem przed nabywcą z umowy. Jeżeli natomiast ANR nie złoży oświadczenia woli o skorzystaniu z ustawowego prawa pierwokupu to umowa dojdzie do skutku pomiędzy stronami umowy warunkowej (oczywiście konieczne jest zawarcie dodatkowej umowy przenoszącej własność).

W każdym razie należy stwierdzić, iż ANR nie wyraża zgody na zbycie nieruchomości lecz może nabyć tę nieruchomość z pierwszeństwem przed nabywcą-stroną umowy warunkowej. ANR nie może w inny sposób przeszkodzić w doprowadzeniu do skutku zawarcia umowy.

W kwestii zbycia nieruchomości na rzecz osoby posiadającej podwójne obywatelstwo, która nie może wylegitymować się numerem PESEL lub polskim dowodem osobistym nie widzimy przeszkód dla skutecznego zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości. Nabywca posiada obywatelstwo polskie, a zatem nie jest on cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity: Dz. U. 2004 r. Nr 167 poz. 1758). W konsekwencji nie będzie wymagana decyzja zezwalająca na sprzedaż nieruchomości cudzoziemcowi. Pozostaje kwestia wymienienia w umowie dokumentów ze zdjęciem, potwierdzających tożsamość nabywcy np. prawo jazdy lub paszport. Nie widzimy innych obaw dla zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, o której mowa.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Kupilem kradziony samochód

27.1.2020 przez: szymon1987

Akt Notarialny warunkowy

24.5.2019 przez: -

zwrot mebli zamówionych

25.4.2018 przez: bolo5

Sprzedaż przez ogłoszenie na OLX

10.3.2018 przez: Bella97