Ważność testamentu sporządzonego przez cudzoziemca a Prawo prywatne międzynarodowe

Pytanie:

Jakie prawo, zgodnie z przepisami Prawa prywatnego międzynarodowego, jest właściwe w sprawach ważności testamentu sporządzonego przez cudzoziemca?

Masz inne pytanie do prawnika?

23.3.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Ważność testamentu sporządzonego przez cudzoziemca a Prawo prywatne międzynarodowe

Zgodnie z art. 34 Prawa prywatnego międzynarodowego w sprawach spadkowych właściwe jest prawo ojczyste spadkodawcy z chwili jego śmierci. Natomiast o ważności testamentu i innych czynności prawnych na wypadek śmierci rozstrzyga prawo ojczyste spadkodawcy z chwili dokonania tych czynności. Wystarcza jednak zachowanie formy przewidzianej przez prawo państwa, w którym czynność zostaje dokonana (art. 35 p.p.m.). Warto zwrócić uwagę na tezę orzeczenia Sądu Najwyższego z dnia 31 maja 1975 roku, sygn. III CZP 78/75, w zgodzie z którą: „Do ważności testamentu sporządzonego przez cudzoziemca wystarcza zachowanie formy przewidzianej przez prawo państwa, w którym czynność została dokonana, niezależnie od tego, jaki majątek wchodzi w skład spadku”.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne