Wiarygodność dokumentu

Pytanie:

Sąd nie uznał dokumentu, który nadszedł z PKO zawiadamiając Sąd kto był właścicielem książeczki PKO. Sąd odmówił wiarygodności dokumentu z tego względu, że po stwierdzeniu przez PKO kto był właścicielem książeczki PKO w dalszej części zawiadomił, że w zgodnie z ustawą o rachunkowości (...) obowiązuje 5 letni okres archiwizowania (..) nie można udzielić informacji wpłat. Dowód z dokumentu jest dowodem prawa i informacje przekazał - czy Sąd może tego dokumentu nie uznać, odmówić wiarygodności dokumentu?

Masz inne pytanie do prawnika?

28.3.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Wiarygodność dokumentu

W postępowaniu cywilnym obowiązuje zasada swobodnej oceny dowodów, którą wprowadza art. 233 kpc. Przepis ten stanowi, że sąd ocenia wiarygodność i moc dowodów według własnego przekonania, na podstawie wszechstronnego rozważenia zebranego materiału. Przez moc dowodową rozumie się siłę przekonania, jaką uzyskał sąd wskutek przeprowadzenia określonych dowodów o istnieniu lub nieistnieniu faktu, którego on dotyczy. Ocena wiarygodności dowodu zależy od środka dowodowego. Sąd, oceniając wiarygodność, decyduje o tym, czy określony środek dowodowy, ze względu na jego indywidualne cechy i obiektywne okoliczności, zasługuje na wiarę, czy też nie (por. J. Klich-Rump, Podstawa faktyczna rozstrzygnięcia sądowego w procesie cywilnym, s. 132 i n.). Brak jest podstaw do przyjęcia jakiejś formalnej hierarchii środków dowodowych z punktu widzenia ich wiarygodności i mocy w oderwaniu od konkretnego stanu faktycznego (tak Sąd Najwyższy w orzeczeniu z 30 listopada 1973 r., sygn. III CRN 291/73).

Sąd ma zatem prawo odmówić przyznania wiarygodności określonemu dowodowi. Jeśli nie zgadza się Pan z oceną dokonaną przez sąd można podnieść zarzut w tym kierunku w środku odwoławczym, oczywiście wskazując uzasadnienie tego zarzutu.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: