Właściwość miejscowa sądu przy zniesieniu współwłasności nieruchomości

Pytanie:

Jaki sąd jest miejscowo właściwy do zniesienia współwłasności nieruchomości?

Masz inne pytanie do prawnika?

30.4.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Właściwość miejscowa sądu przy zniesieniu współwłasności nieruchomości

Przebieg postępowania sądowego w przedmiocie zniesienia współwłasności został uregulowany w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego. Postępowanie to jest tzw. postępowanie nieprocesowym. Oznacza to, że nie jest ono inicjowane pozwem lecz wnioskiem o zniesienie współwłasności. Zgodnie z art. 606 k.p.c. w sprawach z zakresu zniesienia współwłasności właściwy jest sąd położenia rzeczy, a zatem sąd, w okręgu którego leży nieruchomość.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne