Właściwość organu do złożenia wniosku z art. 209kk

Pytanie:

Komornik wysłał do naszego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pismo dotyczące przeprowadzenia wywiadu środowiskowego u dłużnika alimentacyjnego, który mieszka na terenie naszej gminy. My zrobiliśmy wszystko w tej sprawie, co mogliśmy zrobić, a właściwie to dłużnik odmawiał jakiejkolwiek współpracy. Jednocześnie wysłaliśmy pismo do organu właściwego wierzyciela z informacją, że zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych ten organ jest uprawniony do złożenia wniosku o ściganie za przestępstwo z art. 209 kk, gdyż wierzyciel zamieszkuje na terenie tego organu. Tenże organ odpisał na nasze pismo, że nie jest właściwy do złożenia takiego wniosku, bo wierzyciel nie pobiera u nich zaliczki alimentacyjnej, ani nie ubiegał się o nią. Prawdopodobnie wierzyciel przekracza dochód, ale my nie wiemy tak do końca dlaczego się nie ubiegał o zaliczkę alimentacyjną. W naszym Ośrodku też nie pobiera zaliczki alimentacyjnej, ani się o nią nie ubiegano, ani w ogóle nie pobiera żadnych świadczeń. W takiej sytuacji kto jest właściwy do złożenia takiego wniosku? Czy nasz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej może taki wniosek złożyć? Czy my tu moglibyśmy powołać się na par. 2 art. 209 kk i złożyć taki wniosek?

Masz inne pytanie do prawnika?

13.7.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Właściwość organu do złożenia wniosku z art. 209kk

Zgodnie art. 4  ust. 3 ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych w przypadku uniemożliwienia przez dłużnika alimentacyjnego przeprowadzenia wywiadu lub odmowy podjęcia pracy lub uchylania się od nich, organ właściwy dłużnika informuje podmiot uprawniony do złożenia wniosku o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 kodeksu karnego. Organem właściwym dłużnika jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego. Organem właściwym wierzyciela jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej. 

Kierownik GOPS działający w imieniu wójta powinien więc powiadomić pokrzywdzonego, organ pomocy społecznej lub organ udzielający odpowiedniego świadczenia rodzinnego albo zaliczki alimentacyjnej. 

Zgodnie bowiem z art. 209 § 2 kk ściganie przestępstwa niealimentacji następuje na wniosek pokrzywdzonego, organu pomocy społecznej lub organu udzielającego odpowiedniego świadczenia rodzinnego albo zaliczki alimentacyjnej. Zgodnie z § 3 tego artykułu, jeżeli pokrzywdzonemu przyznano odpowiednie świadczenie rodzinne albo zaliczkę alimentacyjną, ściganie odbywa się z urzędu. 

Należałoby więc w tym wypadku powiadomić pokrzywdzonego, który będzie uprawniony do złożenia wniosku o ściganie. Uprawnionym do złożenia wniosku o ściganie jest też organ pomocy społecznej - mogą więc Państwo złożyć taki wniosek.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

polećcie adwokata w Toruniu

4.7.2021 przez: emma121

Okres ciąży a alimenty

11.11.2020 przez: Robi13

Adwokat pomorskie

30.4.2020 przez: marta.j