Właściwość sądu a postępowanie upominawcze

Pytanie:

Piszę pracę, w której muszę zawrzeć informację nt. postępowania upominawczego. KPC wyróżnia kilka właściwości miejscowych sądu (ogólną, przemienną, wyłączną etc). Czy do spraw rozpatrywanych w postępowaniu upominawczym mają zastosowanie wszystkie wymienione w KPC przepisy dot. właściwości miejscowej sądu, czy tylko niektóre?

Masz inne pytanie do prawnika?

2.4.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Właściwość sądu a postępowanie upominawcze

Gdyby spojrzeć na systematykę kodeksu postępowania cywilnego, postępowanie upominawcze należy do grupy postępowań odrębnych trybu procesowego. Uwaga ta ma istotne znaczenie w omawianej sprawie, bowiem postępowanie upominawcze nie niesie za sobą odrębnej, niezależnej regulacji prawnej i jest ściśle związana z ogólnymi postanowieniami Kodeksu dotyczącymi postępowania procesowego. Art. 4971 par. 1 kpc przewiduje jedynie, że postępowanie upominawcze należy do właściwości sądów rejonowych i okręgowych. Jest to jedyny przepis szczególny regulujący materię właściwości sądu w odniesieniu do postępowania upominawczego. Do postępowania tego znajdują bowiem zastosowanie wszystkie regulacje zawarte w części ogólnej Kodeksu, odnoszące się do właściwości sądu cywilnego, czyli: właściwości rzeczowej, miejscowej, przemiennej, wyłącznej oraz nieuregulowanej w kpc właściwości funkcjonalnej (związanej ze strukturą organizacyjną sądów).

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: