Właściwość sądu w stosunkach międzynarodowych

Pytanie:

Polak wyjechał do pracy do Francji w Towarzystwie ubezpieczeniowym. Towarzystwo ubezpieczeniowe to spółka której głównymi udziałowcami po połowie jest Polska i Francja . W związku z rozszerzeniem działalności utworzoną nową filię firmy w Niemczech. Od tego czasu osoba ta pracowała częściowo we Francji, częściowo w Niemczech. Podczas jednej z podróży pracownik miał wypadek, miał poważne dolegliwości i zwolniono go z pracy. Chciałabym dodać iż główną siedzibą Towarzystwa ubezpieczeniowego była Wielka Brytania. Przed jakim sądem można dochodzić swoich praw jako pracownik, a jaki sąd będzie właściwy jeśli chodzi o odszkodowanie za wypadek?

Masz inne pytanie do prawnika?

20.1.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Właściwość sądu w stosunkach międzynarodowych

Zgodnie z art. 33 prawa międzynarodowego prywatnego jeżeli strony nie dokonały wyboru prawa (w umowie o pracę), stosunek pracy podlega prawu państwa, w którym strony w chwili powstania tego stosunku mają miejsce zamieszkania albo siedzibę. Jeżeli praca jest, była lub miała być wykonywana w przedsiębiorstwie pracodawcy, rozstrzyga, zamiast jego miejsca zamieszkania albo siedziby - siedziba przedsiębiorstwa (prawo brytyjskie).

Jeżeli strony nie mają miejsca zamieszkania albo siedziby w tym samym państwie i nie dokonały wyboru prawa, stosuje się prawo państwa, w którym praca jest, była lub miała być wykonywana. Z powyższego wynika, że prawo polskie nie jest właściwe. Właściwe jest prawo francuskie lub niemieckie.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

problem z komornikiem

29.6.2018 przez: lipek106

Niestawienie się na rozprawie

5.4.2018 przez: flamingo66