Własność pracowniczej książeczki zdrowia

Pytanie:

Pracownik jest zatrudniony po raz pierwszy w mojej firmie. Jest to jego kolejna praca z tym że wcześniej pracował u innych pracodawców. Chciałabym wiedzieć czyją własnością jest pracownicza książeczka zdrowia i czy po skończonym stosunku pracy mam na żądanie pracownika ją mu wydać, czy nadal przechowywać w aktach?

Masz inne pytanie do prawnika?

23.2.2009

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Własność pracowniczej książeczki zdrowia

Przepisy nie rozstrzygają wprost czyją własność stanowi książeczka  badań dla celów sanitarno-epidemiologicznych. Zgodnie z art. 6  ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, wykonane badania sanitarno-epidemiologiczne oraz ich wyniki są odnotowywane w dokumentacji medycznej pacjenta, prowadzonej w sposób i w formach określonych przez przepisy rozporządzenia wydanego przez Ministra Zdrowia. W przedmiotowym rozporządzeniu zostało wskazane, że wyniki wykonanych badań laboratoryjnych oraz treść orzeczenia lekarz wpisuje do książeczki badań dla celów sanitarno-epidemiologicznych. Zatem naszym zdaniem należy uznać, że książeczka badań dla celów sanitarno-epidemiologicznych stanowi formę dokumentacji medycznej pacjenta, a więc stanowi własność pracownika. Informacje potwierdzającą taką interpretację może również znaleźć we wzorze książeczki gdzie wskazane, że „książeczkę zdrowia przechowuje osoba badana". W związku  z powyższym, naszym zdaniem, jeżeli to pracodawca przechowuje książeczkę zdrowia pracownika, powinien mu ją na jego żądanie wydać.   

Porady prawne

 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne