Wstąpienie w stosunek najmu lokalu socjalnego

Pytanie:

Czy rodzice zajmujący mieszkanie komunalne mogą zostawić je synowi, jeśli wyprowadzą się np. do nowowybudowanego domu? Jakich czynności należałoby dokonać, aby można było to zrobić i syn mógł zostać głównym najemcą tego mieszkania?

Masz inne pytanie do prawnika?

18.8.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Wstąpienie w stosunek najmu lokalu socjalnego

Z pytania nie wynika, z jakim lokalem mamy do czynienia. Zakładam jednak, że nie jest to lokal socjalny. Przepisy wprost regulują wstąpienie w stosunek najmu w przypadku śmierci najemcy głównego. Jednak z informacji zasięgniętych w Urzędzie Mieszkalnictwa w Krakowie wynika, że aby syn został najemcą lokalu komunalnego zajmowanego przez rodziców konieczne jest rozwiązanie umowy najmu przez dotychczasowych najemców, wymeldowanie się z mieszkania oraz zawarcie nowej umowy pomiędzy synem a właścicielem lokalu. Niezbędne jest jednak, aby syn był do czasu zawierania umowy zameldowany w mieszkaniu minimum pięć lat i musi być osobą pełnoletnią. Z uwagi na fakt, iż problematyka mieszkań komunalnych jest częściowo regulowana aktami prawa miejscowego (uchwałami gminy), niezbędne wydaje się zasięgnięcie informacji we właściwym ze względu na Pani miejsce zamieszkania urzędzie gminy.

Porady prawne

 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne