Wybór radnego, który nie mieszka w danej gminie

Pytanie:

W mojej gminie radnym została wybrana osoba, która nie mieszka na jej terenie. Słyszałam, że radnym nie może zostać ktoś, kto jest zameldowany w gminie ale w niej faktycznie nie mieszka. Czy mam rację?

Masz inne pytanie do prawnika?

6.1.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Wybór radnego, który nie mieszka w danej gminie

Zgodnie z art. 190 ust. 1 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym wygaśnięcie mandatu radnego następuje wskutek utraty prawa wybieralności lub braku tego prawa w dniu wyborów. W sytuacji niespełniania przesłanki stałego zamieszkiwania na terenie danej gminy osobie takiej nie będzie przysługiwać bierne prawo wyborcze i jej mandat wygaśnie, co powinno zostać stwierdzone uchwałą rady gminy najpóźniej w 3 miesiące od wystąpienia przyczyny wygaśnięcia mandatu (art. 190 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym). Nie powinno się jednak wyłączać możliwości podjęcia takiej uchwały przez radę gminy nawet w sytuacji, gdy dana osoba pozostaje zameldowana na terenie gminy, ale zostanie dowiedzione, że faktycznie nie zamieszkuje na jej terenie.
Porady prawne
Uchwała taka ma charakter deklaratoryjny, nie zaś konstytutywny, co oznacza że jedynie stwierdza, iż wygaśnięcie mandatu nastąpiło z mocy prawa.
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne