Wybór uproszczonej formy płacenia zaliczek

Pytanie:

Jestem opodatkowany na zasadach ogólnych oraz opłacam podatek liniowo. Za 2003 rok wykazałem dochód z działalności gospodarczej w wysokości 1919,24. Za 2004 rok wykazałem dochód z działalności gospodarczej w wysokości 23658,42. Za 2005 rok wykażę dochód z działalności gospodarczej jeszcze wyższy niż za 2004 rok. Czy mogę opłacać tylko zaliczki wyliczone z dochodu za 2004 rok bez składania PIT-5L? Co należy zamieścić w oświadczeniu do Urzędu Skarbowego?

Masz inne pytanie do prawnika?

23.2.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Wybór uproszczonej formy płacenia zaliczek

Zgodnie z art. 44 ust. 6b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnicy mogą, bez obowiązku składania deklaracji miesięcznych, wpłacać zaliczki miesięczne w danym roku podatkowym w uproszczonej formie w wysokości 1/12 kwoty obliczonej od dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) złożonym co do zasady w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy.

Uproszczona metoda wpłacania zaliczek może zostać również zastosowana przez podatników, którzy zdecydowali się opodatkować swoje przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej według liniowej stawki 19% (art. 44 ust. 6h ustawy).

Podatnicy, którzy wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek, są obowiązani przede wszystkim do dnia 20 lutego roku podatkowego (tj. najpóźniej tego dnia), w którym po raz pierwszy wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek, zawiadomić w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze tej formy (art. 44 ust. 6c ustawy).

Nie ma określonej treści takiego oświadczenia, chociaż być może nawet urzędy skarbowe dysponują drukiem takiego oświadczenia (opracowanym dla własnych potrzeb - należy spytać się w "swoim" urzędzie). W zasadzie zawiadomienie może ograniczać się do stwierdzenia, że „niniejszym zawiadamiam o wyborze uproszczonej formy wpłacania zaliczek miesięcznych na podatek dochodowy, o której mowa w art. 44 ust. 6b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych”. Należy pamiętać o oznaczeniu podatnika składającego zawiadomienie (razem z podaniem numeru NIP), wskazaniem daty oraz podpisaniu zawiadomienia.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: