Wykorzystanie mienia gminy przez małżonka radnego

Pytanie:

Żona przewodniczącego Rady jednej z dzielnic Warszawy prowadzi działalność gospodarczą. W tym celu korzysta z majątku państwowego, wynajmuje pomieszczenia od szkoły państwowej. W związku z pojawiającymi się w tej sprawie wątpliwościami, proszę o odpowiedź czy istnieją jakiekolwiek przeszkody prawne w kontynuowaniu tego najmu? Podobno żona przewodniczącego rady dzielnicy, podobnie jak on sam, nie może przy prowadzonej działalności gospodarczej wykorzystywać majątku komunalnego i państwowego.

Masz inne pytanie do prawnika?

14.2.2005

Zespół<br />e-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Wykorzystanie mienia gminy przez małżonka radnego

Stosując odpowiednio do radnych dzielnicy i ich małżonków przepisy dotyczące radnych gminy odnośnie ograniczeń w prowadzeniu przez nich działalności gospodarczej, nie można wskazać przeszkód do prowadzenia w podanym zakresie przez małżonkę przewodniczącego Rady Dzielnicy działalności gospodarczej. Ograniczenie ustawowe można odnieść jedynie do samego radnego, który nie może prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której uzyskał mandat, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności. O ile więc nie współdziała on z małżonką w jeden z wymienionych sposobów, wykorzystywanie przez nią w ramach działalności mienia komunalnego nie jest zabronione.

Małżonków radnych dotyczy natomiast przepis mówiący o tym, że nie mogą być oni członkami władz zarządzających lub kontrolnych i rewizyjnych ani pełnomocnikami spółek handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Zablokowany przejazd do posesji

Dzisiaj 18:0:22 przez: Obywatelka2021

SMS

Dzisiaj 14:36:36 przez: Namenlos

SMS

Dzisiaj 14:36:35 przez: Namenlos

Dane w internecie

Dzisiaj 9:7:31 przez: bizonek27