Wykreślenie wspólnika spółki jawnej z KRS

Pytanie:

Spółka jawna posiada 5 wspólników po 20 % udziałów każdy. Jest umowa spółki podpisana przez wspólników. Spółka chce wykupić jednego wspólnika lub ten wspólnik chce zbyć te udziały i odejść od spółki. Jakie dokumenty muszę przygotować do KRS, żeby było ok? Pozostali wspólnicy będą mieli teraz po 25 % udziałów każdy. Rozumiem, że musi być do tego uchwała wspólników i zgromadzenie nadzwyczajne zatwierdzające odejście i zbycie udziałów prze jednego ze wspólników. Czy do umowy spółki wystarczy jak zrobię zmianę za pomocą aneksu do tekstu jednolitego? Jakie dokumenty muszę przygotować do KRS?

Masz inne pytanie do prawnika?

19.12.2006

Zespół<br />e-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Wykreślenie wspólnika spółki jawnej z KRS

Jak rozumiemy, w wyniku opisywanych w pytaniu operacji ulegnie zmianie skład osobowy spółki , będzie więc konieczne wykreślenie jednego ze wspólników a także zmieni się umowa spółki.
W takiej sytuacji, do KRS należy zgłosić zmianę wspólnika na formularzu KRS-ZB oraz zmianę umowy spółki na formularzu KRS-Z1. Do wniosku o wpis, dotyczącego zmiany umowy spółki lub statutu spółki albo zmiany innych wpisanych podmiotów działających na podstawie umowy lub statutu, dołącza się także tekst jednolity umowy lub statutu, z uwzględnieniem wprowadzonych zmian. Nie wystarczy zatem sporządzenie aneksu do umowy, konieczne jest sporządzenie nowego teksu jednolitego, uwzględniającego wprowadzone zmiany.
Należy zwrócić również uwagę, że jeżeli zmianie ulegną inne kwestie wymagające zgłoszenia do KRS, należy i je zgłosić na odpowiednich formularzach.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

PROBLEMY PROBLEMY PROBLEMY....

12.11.2010 przez: -

spolka jawna przeniesienie udzialow

28.5.2010 przez: Rosalia

Wspólnik w sp.j a dotacje.

24.3.2010 przez: yaru