Wyłączność jurysdykcji sądów polskich

Pytanie:

W jakich sprawach wyłącznie właściwe są sądy polskie?

Masz inne pytanie do prawnika?

27.4.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Wyłączność jurysdykcji sądów polskich

Zgodnie z Kodeksem Postępowania cywilnego:

Art.11038.§1.Do wyłącznej jurysdykcji krajowej należą sprawy o prawa rzeczowe na nieruchomości i o posiadanie nieruchomości położonej w Rzeczypospolitej Polskiej, jak również sprawy ze stosunku najmu, dzierżawy i innych stosunków dotyczących używania takiej nieruchomości, z wyjątkiem spraw o czynsz i inne należności związane z używaniem lub pobieraniem pożytków z takiej nieruchomości.

§2.Do wyłącznej jurysdykcji krajowej należą także sprawy niewymienione w § 1 w zakresie, w którym rozstrzygnięcie dotyczy praw rzeczowych, posiadania lub używania nieruchomości położonej w Rzeczypospolitej Polskiej.

Porady prawne

Wyłączność jurysdykcji krajowej w sprawach dotyczących własności i posiadania nieruchomości jest uzasadniona zasadą zwierzchnictwa terytorialnego państwa nad swoim terytorium. W większości współczesnych systemów prawnych państwa zastrzegają do swojej wyłącznej właściwości kompetencję orzekania w sprawach dotyczących praw rzeczowych co do nieruchomości położonych na terytorium danego państwa, co czyni również prawo polskie.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne