Wymiana przedmiotu gwarancji na nowy

Pytanie:

Czy jeżeli według postanawień gwarancji piąta naprawa rzeczy powoduje jej wymianę na nową, to wymiany tej można żądać również po zakończeniu okresu gwarancji, jeśli podczas jej trwania liczba napraw przekroczyła 5?

Masz inne pytanie do prawnika?

4.11.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Wymiana przedmiotu gwarancji na nowy

Termin gwarancji rzeczy (wskazany w treści dokumentu gwrancyjnego; w braku takiego wskazania wynoszący 1 rok od dnia, w którym rzecz została kupującemu wydana) jest istotny jedynie w zakresie ujawnienia się wady rzeczy. W okresie trwania terminu gwarancji wada, która musi powstać z przyczyn tkwiących w rzeczy, winna się ujawnić. W piśmiennictwie ugruntowany jest jednak pogląd, iż uprawnienia z gwarancji mogą być dochodzone później, także przez następców prawnych kupującego i niezależnie od zakończenia postępowania reklamacyjnego, jeżeli jest przewidziane w umowie gwarancyjnej. Innymi słowy, nieuprawnionym jest twierdzenie, iż w terminie gwarancji musi się "zmieścić" zarówno ujawnienie się wady rzeczy, jak i skorzystanie przez kupującego z uprawnień, jakie treść gwarancji oraz przepisy prawa wiążą z ochroną gwarancyjną.

Okolicznością najbardziej zatem istotną w opisywanej sprawie jest fakt powstania wady w okresie gwarancyjnym oraz dokonanie pięciu napraw, których skutkiem wedle postanowień dokumentu gwarancji jest wymiana rzeczy na nową. Jeżeli wskazane przesłanki nastąpiły w okresie gwarancyjnym, kupujący ma prawo żądać wymiany rzeczy na nową również po upywie terminu gwarancji. Twierdzenia takie poparte są również istotą napraw rzeczy: mają one bowiem doprowadzić do takiego stanu, w którym zostanie zapewniona pełna sprawność eksploatacyjna rzeczy objętej gwarancją. W braku jednak skutecznej naprawy rzeczy, kupującemu przysługuje - i taką możliwość przewidział gwarant - wymiana rzeczy na nową. Ograniczenie do wystąpienia z takim żądaniem przez kupującego jedynie w trakcie trwania okresu gwarancji wydaje się więc nieuzasadnione.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Kupilem kradziony samochód

27.1.2020 przez: szymon1987

Akt Notarialny warunkowy

24.5.2019 przez: -

zwrot mebli zamówionych

25.4.2018 przez: bolo5

Sprzedaż przez ogłoszenie na OLX

10.3.2018 przez: Bella97