Wymogi instalacji urządzenia RTG

Pytanie:

Jakie wymogi należy spełnić, aby móc zainstalować w gabinecie dentystycznym aparaturę RTG?

Masz inne pytanie do prawnika?

23.4.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Wymogi instalacji urządzenia RTG

Wymogi prawno-techniczne montażu aparatu rtg. w gabinecie uregulowane zostały w poniższych rozporządzeniach:

-Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21sierpnia 2006r, w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi (Dz. U. z 2006r. Nr 180, poz.1325),

-Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005r,w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego (Dz. U z 2005r, Nr20, poz.168). Do najistotniejszych zasad, a zarazem takich, które obrazują bezpośrednio główny cel ustawodawcy-zabezpieczenie przed szkodliwym promieniowaniem aparatury RTG, należą:

. pomieszczenie pracowni rtg powinno mieć powierzchnie co najmniej 8m2,

Porady prawne

. wysokość pomieszczenia nie mniejsza niż 2,5m,

. drzwi gabinetu z rtg lub pracowni rtg należy oznaczyć tablicą ze znakiem

ostrzegawczym w postaci „koniczynki” i napisem (pracownia rtg),

. gabinet powinien być wyposażony w osłony dla pacjentów a w szczególności fartuchy ochronne z kołnierzem do aparatów zewnątrzustnych oraz z osłoną kręgosłupa do pantomografii, . zapewnienie stałej wentylacji pomieszczenia w postaci wentylacji grawitacyjnej lub mechanicznej dającej 1,5wymiany powietrza w ciągu godziny, . należy stworzyć bezpieczne miejsce pracy dla osoby obsługującej aparat w postaci

osłon lub parawanu, Ponadto w lokalu, w którym zainstalowania jest aparatura powinna znajdować dokumentacja obejmująca:

-instrukcja ochrony radiologicznej -aktualne opinie -zezwolenie Sanepidu -dokumentacja techniczna sprzętu -projekt architektoniczny gabinetu -protokoły kontrolno-pomiarowe

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne