Wypowiedzenie 1. dnia miesiąca a zły opis na wypowiedzeniu

Pytanie:

W umowie o współpracy mam zapis, że każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. W dniu 1 lipca otrzymałem faks - wypowiedzenie ze skutkiem na 31 lipca. Skutek prawny jest oczywiście na 31 sierpnia, ale strona nie chce tego błędu naprawić. Czy na dzień dzisiejszy prawnie mogę wypowiedzieć drugiej stronie umowę o współpracy z prawidłowym okresem wypowiedzenia?

Masz inne pytanie do prawnika?

9.2.2010

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Wypowiedzenie 1. dnia miesiąca a zły opis na wypowiedzeniu

W przedstawionej sytuacji faktycznej skutek prawny rzeczywiście nastąpi z dniem 31 sierpnia i oświadczenie drugiej strony nie ma znaczenia, gdyż umowa ta rozwiązuje się z tym terminem. Wypowiedzenie zostało już dokonane, toteż nie trzeba go powtarzać. Jeżeli z przedmiotową umową wiążą się np. roszczenia pieniężne, to za czas sporny istnieje możliwość dochodzenia ich przed sądem.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Zwrot kaucji za wynajem mieszkania

15.7.2021 przez: tomcioflorek

pszczoły sąsiada

26.3.2019 przez: magdas