Zabezpieczenie powództwa

Pytanie:

W 2003 roku wniosłem pozew o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego i w trakcie procesu sąd na mój wniosek wydał postanowienie o zabezpieczeniu powództwa poprzez zawieszenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika sądowego. Ponieważ sąd pierwszej instancji oddalił moje powództwo, wniosłem w terminie apelację od wyroku. Czy w przypadku, kiedy sąd apelacyjny utrzyma w mocy wyrok i oddali moją apelację, postanowienie o zabezpieczeniu powództwa poprzez zawieszenie postępowania egzekucyjnego traci moc, czy jest ważne do czasu aż Sąd Najwyższy rozpozna moją kasację, bo sprawę będę zamierzał skierować do kasacji w przypadku oddalenia apelacji. Nadmieniam że wartość przedmiotu sporu wynosi 100.000 zł.

Masz inne pytanie do prawnika?

13.12.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zabezpieczenie powództwa

Zabezpieczenie upada w razie prawomocnego zwrotu albo odrzucenia pozwu lub wniosku, oddalenia powództwa lub wniosku albo umorzenia postępowania. Jeżeli sąd wydaje wyrok uznający powództwo, to zabezpieczenie upada po upływie miesiąca od uprawomocnienia się orzeczenia, chyba że inaczej stanowi przepis lub inaczej postanowił sąd. Skarga kasacyjna przysługuje natomiast od orzeczenia prawomocnego. Jeżeli więc sąd apelacyjny utrzyma w mocy wyrok i oddali apelację, to zabezpieczenie straci moc.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne