Żądanie obopólne rozwodu

Pytanie:

Czy istnieje możliwość obopólnego (tzn. wspólnie przez obojga małżonków) wniesienia o rozwód? Czy w pozwie rozwodowym (jeśli miałaby go wnosić tylko jedna ze stron) istnieje możliwość zawarcia stwierdzenia, że dzieje się to za obopólną wolą?

Masz inne pytanie do prawnika?

5.1.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Żądanie obopólne rozwodu

Zgodnie z art. 439 § 1 kodeksu postępowania cywilnego powództwo wzajemne o rozwód jest niedopuszczalne. Panu jednak nie chodzi o powództwo wzajemne. W czasie trwania procesu o rozwód nie może być wszczęta odrębna sprawa o rozwód albo o separację. Z chwilą wytoczenia sprawy o rozwód lub o separację, powództwo drugiego z małżonków (zarówno samoistne, jak i wzajemne) natrafiałoby na zarzut zawisłości sporu. Strona pozwana w sprawie o rozwód może jednak również żądać rozwodu albo separacji. Strona pozwana w sprawie o separację może również żądać separacji albo rozwodu.

Porady prawne

Zgodnie z kodeksem rodzinnym jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód. Żądanie w pozwie wyrażone przez obu małżonków nie wydaje się dopuszczalne, gdyż rozwód odbywa się w postępowaniu procesowym i ktoś musi być pozwanym, a nie może być dwóch powodów i żądnego pozwanego. Stosunek drugiego z małżonków (zgoda na rozwód) do rozwodu będzie badany przez sąd.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne