Żądanie spłaty pożyczki przed terminem określonym w umowie

Pytanie:

Czy pożyczkodawca może żądać spłaty długu od pożyczkobiorcy przed terminem zwrotu określonym w umowie?

Masz inne pytanie do prawnika?

13.4.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Żądanie spłaty pożyczki przed terminem określonym w umowie

Biorący pożyczkę może ją zwrócić w każdym czasie, niezależnie od tego, czy termin zwrotu został oznaczony, czy nieoznaczony, a także czy oznaczony termin już nastąpił. Zależeć to jednak będzie od jego wolnej woli, gdyż związany jest jedynie terminem określonym w umowie. Oznacza to, iż nie będzie możliwości skutecznego dochodzenia zwrotu pożyczki przed terminem okreslonym w umowie. Odstąpienie od umowy pożyczki może nastąpić jedynie w przypadku, gdy przedmiot pożyczki nie został jeszcze wydany (art. 721 Kodeksu cywilnego).

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne