Zaginiony testament

Pytanie:

Czy można dziedziczyć na podstawie zaginionego testamentu?

Masz inne pytanie do prawnika?

13.12.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zaginiony testament

Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego możliwe jest ustalenie faktu sporządzenia przez spadkodawcę testamentu oraz jego rzeczywistej treści testamentu w przypadku zaginięcia testamentu, na podstawie innych środków dowodowych. Jak natomiast wskazuje orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 16 kwietnia 1999 r. sygn. akt II CKN 255/98 „podstawę dziedziczenia może stanowić testament własnoręczny, który zaginął”. W podobnym tonie wypowiedział się Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 29 maja 1987 r.
Porady prawne
sygn. akt III CZP 25/87, zgodnie z którą treść zaginionego testamentu własnoręcznego, ważność oraz fakt sporządzenia tego testamentu w przepisanej formie ustala - na podstawie wszelkich środków dowodowych - sąd spadku, jako przesłankę rozstrzygnięcia o dziedziczeniu, w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku albo w postępowaniu o uchylenie lub zmianę stwierdzenia nabycia spadku.
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne