Założenie salonu tatuażu

Pytanie:

Planuję otworzyć salon tatuażu. Faktyczne usługi będzie wykonywać zatrudniona przez nas osoba. Czy do prowadzenia takiej działalności wymagane są specjalne pozwolenia, certyfikaty lub podobne? Czy wystarczy, że takie ewentualne dokumenty będzie miał pracownik? Jakie to konkretnie dokumenty?

Masz inne pytanie do prawnika?

22.5.2006

Zespół<br />e-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Założenie salonu tatuażu

Do prowadzenia salonu tatuażu nie jest wymagane specjalne zezwolenie czy certyfikat; zakłada się go tak samo, jak każdą inną działalność gospodarczą (trzeba uzyskać REGON, NIP itd.)  Prawo określa natomiast warunki, w jakich powinno się świadczyć usługi w salonie tatuażu. Kwestię tę reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnych, jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej (Dz.U nr 31, poz. 273). Rozporządzenie określa, jakie pomieszczenia winny być wydzielone w zakładzie, wymagania, jakie powinny spełniać te pomieszczenia, ich wyposażenie, sposób przechowywania narzędzi, bielizny (brudnej i czystej), preparatów kosmetycznych etc.
Obiekt, w którym prowadzona jest działalność w zakresie wykonywania zabiegów tatuażu winien uzyskać decyzję właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o spełnieniu wymagań higienicznych i zdrowotnych.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: