Zameldowanie stałe i czasowe

Pytanie:

Czy mając zameldowanie czasowe trzeba wymeldować się ze stałego miejsca zameldowania?

Masz inne pytanie do prawnika?

21.1.2010

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zameldowanie stałe i czasowe

Osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące, jest obowiązana wymeldować się w organie gminy, właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce jej pobytu, najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca. Zatem opuszczając miejsce pobytu stałego z zamiarem zameldowania się na pobyt czasowy, osoba obowiązana jest wymeldować się z miejsca pobytu stałego.

Ponadto osoba zameldowana na pobyt czasowy i przebywająca w tej samej miejscowości nieprzerwanie dłużej niż 2 miesiące jest obowiązana zameldować się na pobyt stały, chyba że zachodzą okoliczności wskazujące na to, iż pobyt ten nie utracił charakteru pobytu czasowego. Okolicznościami wskazującymi na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące uważa się w szczególności: 1) wykonywanie pracy poza miejscem pobytu stałego, 2) pobyt związany z kształceniem się, leczeniem, wypoczynkiem lub ze względów rodzinnych, 3) odbywanie czynnej służby wojskowej, 4) pobyt w zakładach karnych i poprawczych, aresztach śledczych, schroniskach dla nieletnich i zakładach wychowawczych.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Wymeldowanie pełnoletniego dziecka.

3.11.2019 przez: T18553

problem z synem

3.6.2018 przez: dorotawl

Zameldowanie

22.2.2018 przez: -