Zapłata ceny po uzyskaniu przybicia

Pytanie:

Licytant wygrał licytację nieruchomości i uzyskał przybicie. Następnie otrzymał pocztą wezwanie do uiszczenia w terminie 2 tygodni pozostałej części kwoty. Czy sąd na wniosek licytanta ma obowiązek wyrazić zgodę na przedłużenie tego terminu?

Masz inne pytanie do prawnika?

22.4.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zapłata ceny po uzyskaniu przybicia

Po uprawomocnieniu się postanowienia o przybiciu sąd wzywa podmiot, który uzyskał przybicie, aby w terminie dwutygodniowym złożył do depozytu sądowego pozostałą cenę nabycia. Nabywca może jednak złożyć wniosek o wyznaczenie dłuższego terminu (maksymalny termin przedłużenia określają przepisy kpc). Sąd nie jest związany takim wnioskiem, co oznacza, że może go uwzględnić lub nie. Decyzja w tym względzie zależy od uznania sądu, dlatego też w celu uzyskania pozytywnego rozstrzygnięcia sądu, nabywca powinien we wniosku przedstawić uzasadniające powody, dla których termin uzupełnienia kwoty nabycia miałby być przedłużony.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne