zarząd majątkiem wspólnym

Pytanie:

Małżonek może zaciągnąć pożyczkę bez zabezpieczenia. Nie jest to czynność zarządu, więc wierzyciel będzie mógł egzekwować dług tylko z majątku dłużnika, a nie majątku wspólnego. Ten sam małżonek idzie jednak do lombardu, zaciąga pożyczkę i zostawia _wspólny_ telewizor. Właściciel lombardu nic nie wie o (ewentualnym) sprzeciwie drugiego współmałżonka.Czy w razie zwłoki w spłacie właściciel lombardu może zabrać telewizor i go sprzedać (i czy to samo dotyczy zastawu rejestrowego i przewłaszczenia)?

Masz inne pytanie do prawnika?

15.3.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: zarząd majątkiem wspólnym

Jak wskazał Sąd Apelacyjnego w Katowicach z dnia 20 lutego 2009 r. (I ACa 32/2009, LexPolonica nr 2063217, Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Katowicach i Sądów Okręgowych 2009/2 poz. 8 str. 23) "brak zgody małżonki powoda na dokonanie poręczenia rodzi skutki z art. 41 § 2 kriop tj. brak owej zgody nie wpływa ani na ważność ani na skuteczność umowy poręczenia, prowadzi natomiast do ograniczenia odpowiedzialności małżonka, który zaciąga zobowiązanie do składników wymienionych w art. 41 § 2 kriop."

To samo trzeba odnieść do umów wskazanych w pytaniu. Skoro, bowiem art. 41 § 2 k.r.o. uzależnia możliwość dochodzenia roszczeń z majątku wspólnego małżonków jedynie od przesłanki skutecznego wyrażenia sprzeciwu przez małżonka wobec drugiego małżonka, a nie osoby trzeciej, to ta ostatnia nie jest chroniona. 

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: