Zasiedzenie nieruchomości a odszkodowanie

Pytanie:

Nieruchomość została nabyta w drodze zasiedzenia.Czy poprzedniemu właścicielowi przysługuje odszkodowanie z tytułu utraty nieruchomości, której prawo własności przeszło na posiadacza samoistnego w drodze zasiedzenia?

Masz inne pytanie do prawnika?

15.10.2009

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zasiedzenie nieruchomości a odszkodowanie

Przyjmujemy, że zasiedzenie zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądowym. Posiadacz samoistny dysponuje już tytułem potwierdzającym jego prawo własności w odniesieniu do nieruchomości, a w księdze wieczystej jest już wpisany nowy właściciel. Orzeczenie stwierdzające nabycie własności przez zasiedzenie jest skuteczne wobec wszystkich (erga omnes) (wyrok SN z 8 grudnia 1971 r., II CR 552/71, Biul. SN 1972, nr 2, poz. 28). „Zasiedzenie jest sposobem nabycia własności, który nie zobowiązuje osoby nabywającej ją w ten sposób do dania jakiegokolwiek ekwiwalentu" (tak Stanisław Rudnicki w „Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga druga. Własność i inne prawa rzeczowe", Warszawa 2009, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis).

Po przeanalizowaniu orzecznictwa odnoszącego się do przepisu art. 172 i następnych kodeksu cywilnego (brak przy tym regulacji wprost w przepisach ustawy) należy stwierdzić, że i SN nie przewiduje odszkodowania dla poprzedniego właściciela nieruchomości. Ten jedynie w trakcie postępowania o stwierdzenie zasiedzenia mógł kwestionować jego zasadność.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Zasiedzenie

29.9.2021 przez: -

Czy przysluguje mi zasiedzenie?

27.4.2019 przez: ciekawska

Zasiedzenie spadku

10.9.2018 przez: hoja