Zaskarżanie uchwał wspólnoty mieszkaniowej

Pytanie:

Zgodnie z art. 25 ustawy o wspólnotach mieszkaniowych każdy właściciel lokalu (członek wspólnoty) może zaskarżyć uchwałę wspólnoty do sądu, jeżeli jest sprzeczna z prawem, narusza jego interesy itd. Czy uchwała zebrania członków wspólnoty mieszkaniowej, która została podjęta i weszła w życie, może być zaskarżona powództwem "o ustalenie nieistnienia uchwały"? Czy termin do zaskarżenia również wynosi 6 tygodni?

Masz inne pytanie do prawnika?

8.7.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zaskarżanie uchwał wspólnoty mieszkaniowej

Ustawa z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (omyłkowo nazwana w pytaniu ustawą o wspólnotach mieszkaniowych) nie przewiduje powództwa o ustalenie nieistnienia uchwały wspólnoty mieszkaniowej, które służyłoby członkom wspólnoty. Nie ma zresztą takiej potrzeby. Skutek takiego powództwa w przypadku jego uwzględnienia byłby tożsamy ze skutkiem powództwa o uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej - byłoby to mianowicie pozbawienie skutku wiążącego uchwały, swoista "eliminacja" jej z obrotu. Uprawnienie przyznane członkom wspólnoty mieszkaniowej na mocy art. 25 powołanej wyżej Ustawy jest kompletną i wyczerpującą próbą przekazania właścicielom lokali kompetencji do podważenia istoty prawnej uchwał wspólnoty mieszkaniowej, które są niezgodne z prawem lub umową albo naruszają interesy właścicieli lokali lub zasady prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną. Wniesienie powództwa w trybie określonym w art. 25 Ustawy nie powoduje wstrzymania wykonania zaskarżonej uchwały, właściciel lokalu może jednak żądać rozstrzygnięcia przez sąd w drodze postanowienia o wstrzymaniu wykonania uchwały do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy ( w trybie określonym w art. 730 i następnych kodeksu postępowania cywilnego).

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne