Zaspokajanie potrzeb rodziny

Pytanie:

Mieszkam razem z żoną i dzieckiem. Nie mamy rozwodu ani rozdzielności majątkowej. Żona od ok 7-8 lat nie przygotowuje mi żadnych posiłków (tylko w przypadku wizyt osób trzecich i świąt), od 3 lat nie pierze moich rzeczy i nie sprząta części domu która niby należy do mnie. Zajmuje się jedynie sobą i synem. Od roku nie rozmawiamy. Dzieckiem zajmujemy się wspólnie ja jednak dodatkowo płacę alimenty i pokrywam ponad połowę kosztów opieki. Czy te fakty mają jakieś istotne znaczenie na sprawie rozwodowej, czy też żona ma obowiązki jedynie wobec dziecka? A może ma to jakiś wpływ na podział majątku na skutek nieproporcjonalnego nakładu pracy na rzecz rodziny? Jakie przepisy nakładają na żonę obowiązek uczestniczenia w równym stopniu w zaspakajaniu potrzeb rodziny oraz opieki nad dzieckiem (strona finansowa)?

Masz inne pytanie do prawnika?

1.2.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zaspokajanie potrzeb rodziny

Zachowanie współmałżonków może mieć wpływ na ustalenie przez sąd czy nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego w przypadku kiedy małżonkowie chcą otrzymać wyrok orzekający rozwód. Małżonkowie mają równe prawa i obowiązki w rodzinie. Są zobowiązani w równym stopniu do zaspokajania potrzeb rodziny, jednak wszystko to w miarę ich możliwości zarobkowych i majątkowych. Zadośćuczynienie temu obowiązkowi może polegać także, w całości lub w części, na osobistych staraniach o wychowanie dzieci i na pracy we wspólnym gospodarstwie domowym. W związku z faktem iż ustawowym ustrojem majątkowym jest wspólność majątkowa, małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. Jednakże z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać, ażeby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku. Przy ocenie, w jakim stopniu każdy z małżonków przyczynił się do powstania majątku wspólnego, uwzględnia się także nakład osobistej pracy przy wychowaniu dzieci i we wspólnym gospodarstwie domowym.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne