Zastrzeżenie prawa pierwokupu

Pytanie:

Jakie są różnice pomiędzy ustawowym a umownym prawem pierwokupu?

Masz inne pytanie do prawnika?

12.11.2003

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zastrzeżenie prawa pierwokupu

Zarówno ustawowe jak i umowne prawo pierwokupu, w razie braku przepisów szczególnych podlegają przepisom 596 - 602 kodeksu cywilnego. Co do zasady rygory tam zawarte nie różnicują sytuacji uprawnionego i zobowiązanego z prawa pierwokupu, w zależności podstawy prawnej tego prawa (ustawowe czy umowne). Szczególna sytuacja dotyczy jednak Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, współwłaściciela lub dzierżawcy, którym prawo pierwokupu przysługuje z mocy ustawy. Otóż w takiej sytuacji, jeżeli nieruchomość została sprzedana bezwarunkowo, a więc z pominięciem uprawnionego z prawa pierwokupu, jest ona w takiej sytuacji nieważna.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne