Zaświadczenie o treści wpisu w księgach stanu cywilnego

Pytanie:

Czy można uzyskać zaświadczenie stan cywilny danej osoby?

Masz inne pytanie do prawnika?

10.3.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zaświadczenie o treści wpisu w księgach stanu cywilnego

Podstawą prawną do wystąpienia z takim wnioskiem jest art. 79 ust. 2 ustawy prawo o aktach stanu cywilnego:

Art. 79. Z ksiąg stanu cywilnego wydaje się:

1) odpisy zupełne i skrócone aktów stanu cywilnego;

2) zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub o ich braku;

3) zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego.

Zaś krąg uprawnionych do wnioskowania o wydanie takich zaświadczeń określa art. 83 ust. 1 PASC, który brzmi następująco:

1. Odpisy oraz zaświadczenia określone w art. 79 wydaje się na wniosek sądu lub innego organu państwowego, osoby, której stan cywilny został w akcie stwierdzony, jej wstępnego, zstępnego, rodzeństwa, małżonka lub przedstawiciela ustawowego.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: