Zawarcie umowy najmu nieruchomości publicznej

Pytanie:

Czy okres na jaki jest zawierana umowa najmu nieruchomości ma wpływa na to, czy umowa ma ma zostać zawarta w drodze przetargu?

Masz inne pytanie do prawnika?

27.2.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zawarcie umowy najmu nieruchomości publicznej

Zawarcie umów użytkowania, najmu lub dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony następuje w drodze przetargu. Oznacza to, że zawarcie umowy na czas oznaczony nie dłuższy niż 3 lata, bez przeprowadzania przetargu, jest dopuszczalne. Ponadto wojewoda albo odpowiednia rada lub sejmik mogą wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne