Zbycie akcji imiennych w spółce akcyjnej

Pytanie:

Jest trzech założycieli, którzy mają akcje imienne A - 49% B - 49% C - 2%. W umowie spółki jest taki zapis: Pierwszeństwo nabycia akcji imiennych maja akcjonariusze będący założycielami spółki proporcjonalnie do posiadanych akcji. Prawo to realizowane może być w okresie jednego miesiąca od dnia zawiadomienia każdego z uprawnionych. Jeżeli A życzy sobie pewną cenę i chce pieniądze w przeciągu 3 miesięcy, B wyraża chęć kupna nawet po wyższej cenie, ale chce wydłużenia terminu płatności, a C zgadza się na cenę i termin płatności. Czy A może w takiej sytuacji sprzedać udziały C bez problemu przed upływem terminu miesięcznego?

Masz inne pytanie do prawnika?

25.4.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zbycie akcji imiennych w spółce akcyjnej

Na wstępie należy powiedzieć, że taka zgoda na wydłużenie terminu płatności nie zmienia postanowienia umownego mówiącego, że jeden z akcjonariuszy - założycieli może wykonać prawo pierwszeństwa nabycia sprzedawanych akcji w terminie miesięcznym. Przede wszystkim dlatego, że zmiana tego postanowienia umowy spółki wymaga formy aktu notarialnego (art. 77kc i art. 301 par 2 ksh).

Prawo pierwszeństwa w polega na tym, że jeśli A chce sprzedać C akcje, to umowa między tymi stronami musi być zawarta pod warunkiem, że B nie przyjmie oferty.

Porady prawne

W przypadku, gdy A sprzedaje swoje akcje uprawniony (np. B) może złożyć w ciągu miesiąca oświadczenie, że chce z uprawnienia do pierwszeństwa kupna akcji skorzystać. I z chwilą złożenia tego oświadczenia dochodzi do skutku umowa sprzedaży zgodnie z treści oferty przedstawionej przez A. B nie może korzystając z prawa pierwszeństwa zmienić treści oferty poprzez wydłużenie terminu zapłaty ceny. Z drugiej strony B nie złożył jeszcze wyraźnego oświadczenia czy przyjmuje ofertę, a ma na to miesiąc. W takiej sytuacji należałoby uznać, iż zawarta między A i C warunkowa umowa sprzedaży dojdzie do skutku po upływie miesiąca. Może się też tak zdarzyć, że B oświadczy, że chce skorzystać z prawa pierwszeństwa i przyjmie ofertę A z 3-miesiecznym okresem płatności, a zapłaci np. po 6 miesiącach. Wtedy mamy do czynienia po prostu z nienależytym wykonaniem zobowiązania, a zbywca może żądać odsetek. 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne