Zbycie akcji nabytych przed 1 stycznia 2004 r.

Pytanie:

Czy od akcji zakupionych w październiku 2003 (po 1 stycznia 2004 r. weszła w życie nowa ustawa) na GPW i sprzedanych w 2005 roku należy ściągnąć podatek dla urzędu skarbowego?

Masz inne pytanie do prawnika?

5.4.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zbycie akcji nabytych przed 1 stycznia 2004 r.

Stosownie do art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2003 r. Nr 202 poz. 1956), przepisów dotyczących opodatkowania dochodów ze zbycia papierów wartościowych uzyskanych po dniu 31 grudnia 2003 r. nie stosuje się do dochodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, o których mowa w art. 52 pkt 1 lit. b ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2004 r., pod warunkiem że papiery te zostały nabyte przed dniem 1 stycznia 2004 r.

Porady prawne

Zgodnie natomiast z powołanym przepisem art. 52 pkt 1 lit. b, zwalnia się od podatku dochodowego m.in. dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, które są dopuszczone do publicznego obrotu papierami wartościowymi, nabytych na podstawie publicznej oferty lub na giełdzie papierów wartościowych, albo w regulowanym pozagiełdowym wtórnym obrocie publicznym, albo na podstawie zezwolenia udzielonego w trybie art. 92 lub art. 93 przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi.

Podsumowując, jeżeli akcje zostały przez podatnika nabyte na giełdzie papierów Wartościowych przed dniem 1 stycznia 2004 r. i sprzedane w 2005 r., zgodnie z przytoczonym wyżej art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy, do uzyskanego przychodu ze sprzedaży akcji nie będą miały zastosowania przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - zatem nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (por. też Postanowienie Drugiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej z dnia 18 lutego 2005 r., PDOF/415-7/05).

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zbycie nieruchomości mieszkalnych a PIT

Zbycie nieruchomości mieszkalnych a PIT

  W niniejszym artykule omówiono zasady opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów (dochodów) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Chodzi tu więc o odpłatne zbycie: a) nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, b) (...)

Emerytura a praca za granicą

Emerytura a praca za granicą

W pewnych przypadkach na polskie emerytury lub renty mogą liczyć osoby pracujące czy zamieszkałe za granicą. Dowiedz się, jak polacy, którzy mieszkają za granicą, mogą nabyć prawo do polskiej emerytury. Jakie są zasady przyznawania emerytur i rent dla osób pracujących w państwach UE/EFTA? Na czym polega unijna koordynacja świadczeń emerytalno-rentowych? W (...)

Zmieniona ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Zmieniona ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Czemu ma służyć nowelizacja ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych?13 stycznia 2009 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (...)

Konsekwencje podatkowe sprzedaży udziałów w spółce - opinia prawna

Konsekwencje podatkowe sprzedaży udziałów w spółce - opinia prawna

Stan faktyczny   Poszukuję informacji na temat skutków prawno-podatkowych dla udziałowca w przypadku sprzedaży udziałów w spółce z o.o. Kapitał założycielski spółki wynosi 4 tys. zł. w roku 2000 i został podwyższony o 312 tys. aportem spółki cywilnej. W spółce jest dwóch właścicieli, którzy mają udziały po 50%. W dniu dzisiejszym spółka praktycznie nie (...)

Zmiany w ksh - spółki kapitałowe

Zmiany w ksh - spółki kapitałowe

Częściowa zmiana regulacji spółek kapitałowych ma służyć głównie usprawnieniu ich funkcjonowania i obejmuje przede wszystkim liberalizację niektórych wymogów dotyczących spółek (np. obniżenie minimalnej wartości udziałów w spółce z o.o. i akcji, czy zwiększenie granic warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki akcyjnej); (...)

Bankowe papiery wartościowe

Bankowe papiery wartościowe

Źródła finansowania banków Banki swe środki pieniężne inwestuj ą w różny sposób. Często są to inwestycje giełdowe – zarówno na giełdach polskich jak i giełdach zagranicznych. Inwestycje te opatrzone są niemałym ryzykiem – można dużo zyskać, można jednak trafić na giełdowa bessę i stracić. Bezpieczniejsze są inwestycje w papiery wartościowe – bony skarbowe, (...)

Nadzór nad rynkiem kapitałowym

Nadzór nad rynkiem kapitałowym

Od 24 października br. obowiązuje ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym. Określa ona organizację oraz tryb wykonywania nadzoru nad rynkiem kapitałowym. Poniżej przedstawione zostały podstawowe zasady wynikające z nowej regulacji. Co to jest rynek kapitałowy? W rozumieniu przepisów nowej ustawy rynkiem kapitałowym jest: rynek papierów wartościowych (...)

Jak w podatku dochodowym od osób fizycznych pokrywa się straty?

Jak w podatku dochodowym od osób fizycznych pokrywa się straty?

Co to jest strata ze źródła przychodów?  Definicja straty ze źródła przychodów mieści się w art. 9 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tym przepisem, jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów osiągniętą ze źródła tych przychodów, różnica jest stratą ze źródła (...)

Jak podwyższyć kapitał w spółce akcyjnej? - Zwykłe podwyższenie kapitału zakładowego

Jak podwyższyć kapitał w spółce akcyjnej? - Zwykłe podwyższenie kapitału zakładowego

Zwykłe podwyższenie kapitału zakładowego może polegać na zmianie statutu spółki i emisji nowych akcji lub podwyższeniu wartości nominalnej dotychczasowych akcji.Jakie są główne etapy podwyższania kapitału zakładowego?Podwyższenie kapitału zakładowego może być dokonane dopiero po całkowitym wpłaceniu co najmniej dziewięciu dziesiątych dotychczasowego kapitału zakładowego.Aby (...)

Rodzaje akcji w spółkach akcyjnych

Rodzaje akcji w spółkach akcyjnych

  Dokument akcji Zanim przedstawimy poszczególne rodzaje akcji w spółce akcyjnej należy najpierw określić jaką treść powinien mieć dokument akcji. Zgodnie z art. 328 kodeksu spółek handlowych, dokument akcji powinien zawierać następujące dane: firmę, siedzibę i adres spółki, oznaczenie sądu rejestrowego i numer, pod którym spółka jest (...)

Transgraniczne łączenie spółek kapitałowych

Transgraniczne łączenie spółek kapitałowych

    W związku z wydaniem Dyrektywy 2005/56/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie transgranicznego łączenia się spółek kapitałowych dokonano zmian w Kodeksie spółek handlowych (dalej: k.s.h.), polegających na ułatwieniu transgranicznego łączenia różnych typów spółek kapitałowych podlegających prawu różnych (...)

Akcje własne spółki akcyjnej

Akcje własne spółki akcyjnej

Kiedy spółka może nabywać akcje własne?Nabycie akcji własnych przez spółkę akcyjną zawsze stanowi wyjątek od zasady. Dlatego też przypadki, w których zasada ta nie obowiązuje, należy interpretować zawężająco.Zakaz nabywania akcji własnych przez spółkę nie dotyczy:nabycia akcji w celu zapobieżenia, bezpośrednio zagrażającej spółce, poważnej (...)

Jak inwestować w akcje lub obligacje?

Jak inwestować w akcje lub obligacje?

Chcesz zainwestować w akcje lub obligacje korporacyjne? W ramach kampanii „Policz i nie przelicz się” UOKiK podpowiedział, na co zwrócić uwagę. Sprawdź kondycję finansową spółki, której papiery zamierzasz kupić. Nie wierz na słowo sprzedawcy czy doradcy – wymagaj dokumentów potwierdzających ich oświadczenia i analizuj ich treść. Trwa (...)

Ile zarobiła Warszawska Giełda?

Ile zarobiła Warszawska Giełda?

Giełda Papierów Wartościowych (GPW) SA zwiększyła w 2005 roku zysk netto do 62 mln zł z 23,2 mln zł w 2004 roku - poinformowała giełda w środę. Zysk operacyjny GPW w ubiegłym roku wyniósł prawie 62 mln zł, a przychody 138 mln zł. Puls Biznesu 16.03.2006 r. zysk, GPW, Warszawska Giełda Papierów Wartościowych, papiery wartościowe

Silna giełda papierów wartościowych

Silna giełda papierów wartościowych

Warszawska giełda ma potencjał, by z czasem stać się największą giełdą w regionie, prześcigając giełdę wiedeńską - jedyną, z którą obecnie konkuruje. Jest to tylko kwestią czasu. (...) Przy prywatyzacji warszawskiej giełdy w grę wchodzą trzy opcje: oferta publiczna, zwrócenie się do inwestorów instytucjonalnych lub strategiczny sojusz z którąś z największych giełd europejskich. Puls (...)

Silna Giełda Papierów Wartościowych

Silna Giełda Papierów Wartościowych

Na warszawskim parkiecie zadebiutowała Toora Poland, producent felg aluminiowych. To 34. debiut w tym roku. Pod tym względem lepsi w Europie są tylko Brytyjczycy.Toora Poland to spółka należąca do włoskiej grupy, która od 25 lat specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i sprzedaży aluminiowych części dla motoryzacji. Współpracuje m.in. z Fiatem czy General Motors. gazeta.pl 14.12.2005 (...)

Giełda Papierów Wartościowych zmienia wodza

Giełda Papierów Wartościowych zmienia wodza

Dzisiaj powinniśmy poznać trzech kandydatów do fotela prezesa Giełdy Papierów Wartościowych, a być może nawet samego szefa parkietu. Zbiera się zgromadzenie akcjonariuszy giełdy, którym rada nadzorcza ma przedstawić kandydatów. Mogą być to trzy osoby z kilkunastu, które przystąpiły do konkursu. Może być jedna, gdy tak zdecyduje rada. Życie Warszawy 08.05.2006 r. giełda, papiery (...)

Szukasz finansowania – pomyśl o emisji obligacji korporacyjnych

Szukasz finansowania – pomyśl o emisji obligacji korporacyjnych

11 marca 2009 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie poinformowała o planach utworzenia zorganizowanego rynku obrotu dłużnymi papierami wartościowymi - obligacjami Skarbu Państwa, obligacjami korporacyjnymi, obligacjami komunalnymi (dzisiaj zorganizowanemu obrotowi podlegają tylko obligacje skarbowe). PKPP Lewiatan uważa, że powstanie ważny instrument dla przedsiębiorstw i inwestorów.  (...)

Chętnych na akcje nie brakuje

Chętnych na akcje nie brakuje

Oferta publiczna 15,95 mln akcji TVN cieszy się dużym zainteresowaniem zarówno wśród inwestorów instytucjonalnych, jak i inwestorów indywidualnych - uważają analitycy. (...) Oferta cieszy się sporym zainteresowaniem wśród inwestorów instytucjonalnych zarówno krajowych i zagranicznych. Puls Biznesu 24.11.2004 r. papiery wartościowe, akcje

Kolejny debiut giełdowy

Kolejny debiut giełdowy

Oferta publiczna Opoczna z problemami, ale doszła do skutku. Luksemburski właściciel sprzedał tylko połowę tego, co chciał. Poszedł też na rękę krajowym instytucjom, ustalając niższą cenę akcji.Oferta publiczna czołowego producenta płytek ceramicznych w Polsce dobiegła końca. Fundusz inwestycyjny z Luksemburga, który oferował akcje Opoczna krajowym i zagranicznym inwestorom, nie (...)

Jest dowód na korzyść pracowników Banku Handlowego

Jest dowód na korzyść pracowników Banku Handlowego

Jest nowy, istotny dowód w sprawie pracowników Banku Handlowego, z którymi urzędy skarbowe walczą o opodatkowanie dochodów ze sprzedaży akcji pracowniczych. (...)Chodzi o zaświadczenie, jakie wydał minister skarbu państwa jednemu z byłych pracowników Banku Handlowego z Lublina. Minister potwierdził w nim, iż pracownicy nabyli te akcje w ofercie publicznej. To powinno zakończyć trwający (...)

Podatek od sprzedaży akcji pracowniczych

Podatek od sprzedaży akcji pracowniczych

Po artykule w "Gazecie" rzecznik praw obywatelskich zapowiedział, że ujmie się za pracownikami Banku Handlowego, których fiskus ściga za rzekomo niezapłacony podatek od sprzedaży akcji banku (...)Większość z kilku tysięcy pracowników, którzy nabyli akcje Banku Handlowego na zasadach preferencyjnych, nie zapłaciło podatku od uzyskanych w ten sposób dochodów. Przekonują, że akcje nabyli (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Koszty uzyskania przychodu przy zbyciu obligacji

Koszty uzyskania przychodu przy zbyciu obligacji

W 2003 r. zakupiłem obligacje Skarbu Państwa. Część z nich w 2004 r. została zbyta. Otrzymałem PIT 8C na podstawie którego mam wypełnić zeznanie roczne na formularzu PIT-38. W PIT-8C (część (...)

Opodatkowanie sprzedaży akcji pracowniczych

Opodatkowanie sprzedaży akcji pracowniczych

Czy należy zapłacić podatek dochodowy od sprzedanych akcji pracowniczych nabytych nieodpłatnie przed 2004 r.? Otrzymałem nieodpłatnie akcje od zakładu pracy TP SA przed 2004 rokiem, akcje te przekazałem (...)

Opodatkowana sprzedaż akcji zakupionych przed 2004 r.

Opodatkowana sprzedaż akcji zakupionych przed 2004 r.

Osoba fizyczna (emerytka) w roku 1999 skorzystała z nieodpłatnego nabycia akcji Spółki Telekomunikacja Polska S.A. (na podstawie ustawy z 30 sierpnia 1996 o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw (...)

Sprzedaż i zakup mieszkania a podatek dochodowy

Sprzedaż i zakup mieszkania a podatek dochodowy

Kupuję nowe mieszkanie, na które wzięłam kredyt. W 2004 roku kupiłam mieszkanie. Teraz je sprzedaję. Pieniądze ze sprzedaży mieszkania chciałabym przeznaczyć po części na spłatę kredytu, (...)

Zbycie akcji na okaziciela

Zbycie akcji na okaziciela

Jaka powinna być treść indosu na akcji na okaziciela w przypadku jej zbycia. Zgodnie z 921[9]k.c. wystarczy "co najmniej" podpis zbywcy. A co ponadto np. data przeniesienia prawa (odpowiadająca dacie (...)

Obowiązek złożenia zeznania PIT-38

Obowiązek złożenia zeznania PIT-38

W ubiegłym roku osiągnąłem przychód ze sprzedaży papierów wartościowych; powyższa transakcja była zrealizowana ze stratą. Czy pomimo tego ze nie osiągnąłem dochodu, a jedynie przychód ze (...)

Rozliczenie straty powstałej w przypadku zbycia papierów wartościowych

Rozliczenie straty powstałej w przypadku zbycia papierów wartościowych

Czy jest możliwe rozliczenie straty powstałej w przypadku zbycia papierów wartościowych? W świetle zasady wyrażonej w art. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli (...)

Przymusowy wykup akcji pracowniczych

Przymusowy wykup akcji pracowniczych

W roku 1993 moja Mama została jako pracownica DT Centrum obdarowana przez Skarb Państwa akcjami pracowniczymi imiennymi z powodu prywatyzacji zakładu. W chwili obecnej firma, która przejęła DT Centrum (...)

Akcje pracownicza a wspólność małżeńska

Akcje pracownicza a wspólność małżeńska

Posiadam w depozycie prowadzonym przez dom maklerski akcje imienne spółki akcyjnej, w której pracuję 20 lat, o wartości nominalnej 10.00 zł każda. Akcje mojego przedsiębiorstwa obecnie nie znajdują (...)

Wniesienie wkładu pieniężnego w zamian za nabyte akcje spółki akcyjnej

Wniesienie wkładu pieniężnego w zamian za nabyte akcje spółki akcyjnej

W jakiej postaci może nastąpić wniesienie wkładu pieniężnego w zamian za nabyte akcje spółki akcyjnej? Wkład pieniężny - może przybrać postać gotówkową lub bezgotówkową (wpłata (...)

Akcje pracownicze a rozwód

Akcje pracownicze a rozwód

Wraz z żoną pozostajemy w związku małżeńskim od 2000 roku. Niestety jesteśmy w trakcie sprawy rozwodowej. Żona jest zatrudniona w swoim zakładzie pracy od 1995 roku, w roku 2004 otrzymała akcje (...)

Akcje pracownicze a majątek wspólny

Akcje pracownicze a majątek wspólny

Od trzech lat jestem po rozwodzie /bez orzekania o winie/ z b. żoną. Początkowo majątkiem wspólnym podzieliliśmy się sami w ten sposób, że ja zostawiłem jej mieszkanie własnościowe z wyposażeniem (...)

Inwestycje spółki na giełdzie

Inwestycje spółki na giełdzie

Istniejąca i działająca od kilku lat spółka z o.o. chce rozpocząć inwestowanie swoich środków na giełdzie papierów wartościowych w pełnym zakresie (wszystkie akcje, kontrakty terminowe, prawa (...)

FORUM PRAWNE

Sprzedaż mieszkania włsnościowego odziedziczonego w spadku

Sprzedaż mieszkania włsnościowego odziedziczonego w spadku Witam. Odziedziczyłam w spadku mieszkanie własnosciowe po babci, w którym jestem zameldowana od urodzenia. Czy chcac sprzedac mieszkanie (...)

Czy urlop zdrowotny to praca z kredą przy tablicy,czy tylko okres składkowy?

Czy urlop zdrowotny to praca z kredą przy tablicy,czy tylko okres składkowy? Czy to prawda,że od 1 lipca 2005 weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS-/DU.2005 nr 169 poz.1412/ (...)

Urlop dla nauczycieli dla poratowania zdrowia

Urlop dla nauczycieli dla poratowania zdrowia Jestem nauczycielką i chciałabym skorzystać z przysługującego mi urlopu dla poratowania zdrowia, ale dopiero od września, czyli od początku przyszłego (...)

dlugosc zwolnienia lekarskiego w ciazy

dlugosc zwolnienia lekarskiego w ciazy Na zwolnienie poszlam w 6 tygodniu ciazy. Lekarz powiedzial mi, ze nalezy mi sie tylko 180 dni zwolnienia, a ja do pracy przed porodem juz nie wroce. Co robic? Bede (...)

zachowek

zachowek Mam pytanie i bardzo prosze o odpowiedz. Moj maz z pierwszego malzenstwa ma dwie corki i jest pozbawiony praw rodzicielskich . My wspolnie nie mamy potomstwa, ale w perspektywie czasu nasz wspolny (...)

Bank BGŻ - Papiery wartościowe QUATRO

Bank BGŻ - Papiery wartościowe QUATRO Witam Serdecznie Mam pewien problem. Jestem posiadaczem bankowych papierów wartościowych Quatro wyemitowanych przez bank BGŻ na dość dużą sumę. Problem (...)

podatek od papierów wartościowych

podatek od papierów wartościowych Mam takie pytanie czy po otrzymaniu od pracodawcy papierów wartościowych muszę od razu zapłacic podatek? Czy jest jakis czas na to, czy może dopiero jak je sprzedam? (...)

Spadek (I grupa)

Spadek (I grupa) Przedmiot spadku - akcje pracownicze Witam. Kilka faktów, na podstawie których ma być (bądź nie) naliczany podatek od spadku: 1- zgon spadkodawcy 20.09.1998 2- data rozpoczęcia przydziału (...)

podatek od papierów wartościowych w spadku?

podatek od papierów wartościowych w spadku? Czy trzeba zapłacić podatek Belki od spadku w którym znajdowały się papiery wartościowe ? Proszę o pomoc. No niestety tak,  od papierów (...)

Postępowanie administracyjne - kazusy..

Postępowanie administracyjne - kazusy.. Witam. Dostałem do rozwiązania z Postępowania Administracyjnego kazusy... Siedziałem nad nimi w weekend. Fakt Wczoraj nie ponieważ nie miałem kiedy i dzisiaj (...)

formularz SD-Z2

formularz SD-Z2 WITAM, mam problem z wypelnieniem formularza sd-z2 i potrzebuje pomocy, 3 lata temu moj ojciec zmarl i nabylismy po nim spadek, tj. akcje pewnej firmy ktora teraz zostala sprywatyzowana (...)

formularz SD-Z2

formularz SD-Z2 Dwaj bracia i matka dziedziczą po ojcu.Składając formularz SD-Z2 w Urzędzie Skarbowym trzeba podać wartość spadku, co zrobić gdy każdy poda inną wartość spadku ?Czy ma to wpływ (...)

Akcje pracownicze

Akcje pracownicze Proszę o pomoc moze ktoś wie ,czy otrzymane prawo do akcji pracowniczych przed rozwodem wchodzi do podziału po rozwodzie czy to jest jako majatek odrebny, osobisty? bardzo cię proszę, (...)

Zachowek a akcje

Zachowek a akcje Witam, niedawno zmarł mój ojciec a cały majątek (tj. dom, samochód) przepisał testamentem dla swojej żony. Prędzej darował jej również akcje energi s.a. które nie są w obrocie (...)

rozwód a akcje pracownicze

rozwód a akcje pracownicze Witam zamierzam złożyć pozew o rozwód. Kilka lat temu już po ślubie dostałam nieodpłatnie akcje pracownicze. W małżeństwie była wspólnota majątkowa. Mąż twierdzi, (...)

termin zapisów na akcje alior banku 2012

termin zapisów na akcje alior banku 2012 Zapisy na kacje Alior Banku zaczną się od 22 listopada. Oferta publiczna Alior Banku obejmuje do 51 mln akcji. Papiery będą oferowane w czterech transzach. (...)

Kupujący Domaga się przyjęcia zwrotu Karty graficznej. Twierdzi, że jest zepsuta(po terminie ) , mimo iż towar był przetestowany i sprawdzony

Kupujący Domaga się przyjęcia zwrotu Karty graficznej. Twierdzi, że jest zepsuta(po terminie ) , mimo iż towar był przetestowany i sprawdzony Witam, Ostatnio dokonałem sprzedaży karty graficznej (...)

Porady prawne