Zdarzenie losowe a ubezpieczenie

Pytanie:

Jaka jest dokładna definicja zdarzenia losowego? Mam sytuację, w której sprawca szkody mający wykupioną polisę OC złożył oświadczenie, że jest winny powstałej szkody, ubezpieczalnia dokonała wyceny, po czym stwierdziła, że nie bierze odpowiedzialności gdyż było to zdarzenie losowe.

Masz inne pytanie do prawnika?

11.7.2002

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zdarzenie losowe a ubezpieczenie

Kodeks cywilny ani ustawa o działalności ubezpieczeniowej nie określają wprost pojęcia zdarzenia losowego. Pozostawia więc jego określenie umowie (ogólnym warunkom ubezpieczenia). Pojęcie to ma kluczowe znaczenie dla działalności ubezpieczeniowej i teorii ubezpieczeń. Z treści kodeksu cywilnego wynika, że powinno to być zdarzenie przyszłe, możliwe, ale niepewne, tj. zdarzenie, które w okresie trwania danego stosunku ubezpieczenia może, ale nie musi, nastąpić. Obie te cechy zbliżają zdarzenie losowe do warunku, który według definicji ustawowej jest ,,zdarzeniem przyszłym i niepewnym''. Nie można jednak zdarzenia losowego ani utożsamiać z warunkiem, ani uważać ubezpieczenia za zobowiązanie warunkowe. Zdarzenie losowe jako zdarzenie prawne różni się zasadniczo od warunku. Jego nastąpienie rodzi jedynie obowiązek świadczenia ubezpieczyciela, nie ma jednak wpływu na powstanie lub zmianę stosunku ubezpieczenia. Natomiast ziszczenie lub nieziszczenie się warunku przesądza o istnieniu lub nieistnieniu całego stosunku prawnego.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne