Zgłoszenie roszczenia alternatywnego

Pytanie:

Czy dopuszczalne jest wystąpienie z roszczeniem alternatywnym w sytuacji, kiedy Sąd II instancji uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania sądowi I instancji? Postępowanie toczy się przed Sądem Pracy.

Masz inne pytanie do prawnika?

19.4.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zgłoszenie roszczenia alternatywnego

W wypadku uchylenia wyroku i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania, sąd rozpoznaje ją w innym składzie. Sprawa toczy się po prostu od nowa. Jeżeli pracownik dokonał wyboru jednego z przysługujących mu alternatywnie roszczeń, a zgłoszone roszczenie okaże się nieuzasadnione, sąd może z urzędu uwzględnić inne roszczenie alternatywne. Skoro postępowanie toczy się od nowa możliwe jest wybranie ponownie alternatywnego roszczenia. Poprzednie postępowanie było dotknięte wadliwością. Wadliwość ta mogła powstać z różnych powodów. Skoro postępowanie toczy się od nowa - to w najprostszym rozumowaniu należy stwierdzić, że de facto (przyjmuje się fikcję) tamtego postępowania nie było, a obecne toczy sie po raz pierwszy.

Pamiętać należy jednak, że zmiana powództwa jest dopuszczalna, jeżeli nie wpływa na właściwość sądu.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Wynagrodzenie w rzeczach materialnych

15.7.2018 przez: bejbicz

Wniosek o zmianę kuratora zawodowego.

30.5.2018 przez: PaniKarolina

POLISA POSAGOWA PZU

22.4.2018 przez: -

Wniosek o zaplate

24.11.2017 przez: Faziakomaniak