Zgoda na darowiznę

Pytanie:

Brat wraz z żoną są współwłaścicielami nieruchomości. Otrzymali ją w spadku po naszej babci, która była współwłaścicielką 1/2 nieruchomości. W testamencie było napisane, że babcia powołuje ich do całości swojego spadku, czyli wspomnianej 1/2. Sąd podzielił więc tą 1/2 pomiędzy brata i jego żonę w wyniku czego są współwłaścicielami po 1/4 każdy (taki wpis jest w księdze wieczystej). Ja wraz z żoną jesteśmy współwłaścicielami pozostałej 1/2 ale wspólnie. Czy brat może darować nam swój udział czyli 1/4? Czy wymagana jest zgoda jego żony, jako współwłaścicielki także w 1/4? Czy istnieje inny sposób na to aby brat przekazał nam swój udział?

Masz inne pytanie do prawnika?

14.2.2008

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zgoda na darowiznę

Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego, babcia powołała do całości spadku brata i żonę - wobec czego majątek odziedziczony wszedł w skład wspólności ustawowej małżeńskiej. Samo określenie wielkości udziałów małżonków jest podyktowane przepisem art. 960 kpc, zgodnie z którym jeżeli spadkodawca powołał do spadku lub jego oznaczonej części kilku spadkobierców, nie określając ich udziałów spadkowych, dziedziczą oni w częściach równych. Działanie sądu polegające na określeniu udziałów wynika więc z powyższej regulacji. Nie oznacza to jednak, iż majątek odziedziczony po babci nie stanowi wspólności majątkowej małżeńskiej. W czasie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego, nie może tez rozporządzać udziałem, który w razie ustania wspólności majątkowej przypadnie mu w majątku wspólnym bądź też w poszczególnych przedmiotach należących do tego majątku. Pański brat nie może więc dokonać rozporządzania wskazaną częścią majątku wspólnego. Możliwość taka zaistniałaby w przypadku ustania wspólności ustawowej małżeńskiej.

Porady prawne

 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne