Zmiana przedmiotu działalności spółki z o.o.

Pytanie:

Spółka w umowie, swoim statucie, ma wyszczególniony rodzaj prowadzonej działalności. Według Urzędu Statystycznego, prace prowadzone przez spółkę mieszczą się również w innych grupowaniach. Zarząd spółki chce je również umieścić w statucie spółki. Zmiany te wymagają zmiany umowy. Czy aby dokonać zmiany w umowie spółki potrzebna jest uchwała wspólników na zgromadzeniu nadzwyczajnym? Czyja obecność jest niezbędna do dokonania zmian w zapisie umowy spółki?

Masz inne pytanie do prawnika?

6.7.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zmiana przedmiotu działalności spółki z o.o.

W pytaniu jest wspomniane zgromadzenie wspólników, z czego wnioskujemy, że chodzi o spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Do zmiany - każdej, nawet tylko redakcyjnej - umowy spółki z o.o. kodeks spółek handlowych wymaga uchwały wspólników podjętej na zgromadzeniu. Nie musi to być zgromadzenie nadzwyczajne; taka uchwała może być podjęta także na zgromadzeniu zwyczajnym. Wymagana będzie większość dwóch trzecich głosów. Uchwała dotycząca istotnej zmiany przedmiotu działalności spółki wymaga większości trzech czwartych głosów. Umowa spółki może ustanowić surowsze warunki powzięcia tych uchwał.

Porady prawne

Przepisy wymagają, by uchwała o zmianie umowy spółki została zaprotokołowana przez notariusza.

Proszę pamiętać, że w zaproszeniu na zgromadzenie wspólników powinny się znaleźć istotne elementy treści proponowanych zmian i że zmiana umowy spółki wymaga wpisu do rejestru.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne