Zmiana systemu czasu pracy dla pracownika

Pytanie:

W mojej firmie nie obowiązuje regulamin pracy ponieważ zatrudniam 13 osób na umowę o pracę. Pracownicy zatrudnieni są w podstawowym systemie czasu pracy. O obowiązującym systemie czasu pracy pracownik informowany jest na piśmie w informacji art. 29 par. 3 kodeksu pracy. Od 1 marca chciałbym zatrudnić 2 pracowników w równoważnym systemie czasu pracy. Czy wystarczy dostarczyć pracownikowi na piśmie informację art. 29 par. 3 kodeksu pracy o obowiązującym od 01.03.2007 r. systemie równoważnym czasie pracy? Czy będzie to prawidłowe rozwiązanie i bezpieczne dla pracodawcy?

Masz inne pytanie do prawnika?

28.2.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zmiana systemu czasu pracy dla pracownika

Wprowadzenie równoważnego systemu czasu pracy jest uzależnione od potrzeb pracodawcy. Decyzja o wprowadzeniu równoważnego systemu czasu pracy ma charakter elastyczny. Jeżeli równoważny czas pracy nie został ustalony w układzie zbiorowym, porozumieniu czy regulaminie pracy, pracodawca nie ma obowiązku uzyskania zgody na wprowadzenie systemu równoważnego czasu pracy. Może go wprowadzić w drodze wypowiedzenia zmieniającego umowę o pracę. Po takim wypowiedzeniu zmieniającym dopiero powstaje obowiązek po stronie pracodawcy do poinformowania pracownika wedle art. 29 par. 3 kp. Równoważny czas pracy polega na tym, iż wydłużony w stosunku do przeciętnie obowiązującego, ze względu na potrzeby pracodawcy, dobowy czas pracy, zostaje w okresie rozliczeniowym albo zrównoważony krótszym czasem pracy w inne dni okresu rozliczeniowego, albo dniami wolnymi od pracy.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Badania kontrolne a czas pracy

11.5.2018 przez: Saced

Wyjazd a nadgodziny

29.4.2018 przez: irong33

Nagła zmiana grafiku

8.4.2018 przez: Bdghjkptw

2tygodnie 168h

6.4.2018 przez: Sanczos