Zniesienie współwłasności mimo sprzeciwu pozostałych współwłaścicieli

Pytanie:

Jak postąpić w sytuacji, gdy pozostali współwłaściciele nie zgadzają się na zniesienie współwłasności, a jednocześnie, współwłasność w praktyce nie pozwala na korzystanie z rzeczy?

Masz inne pytanie do prawnika?

23.2.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zniesienie współwłasności mimo sprzeciwu pozostałych współwłaścicieli

Jedyną dostępną opcją prawną w sytuacji, w której nie da się uzyskać zgody drugiego współwłaściciela na przejęcie przez niego udziału (zniesienie współwłasności) drogą umowną, pozostaje zniesienie współwłasności na drodze sądowej. Zgodnie z kodeksem cywilnym:

Art. 210. Każdy ze współwłaścicieli może żądać zniesienia współwłasności. Uprawnienie to może być wyłączone przez czynność prawną na czas nie dłuższy niż lat pięć. Jednakże w ostatnim roku przed upływem zastrzeżonego terminu dopuszczalne jest jego przedłużenie na dalsze lat pięć; przedłużenie można ponowić.

Porady prawne

Rzecz, która nie daje się podzielić, może być przyznana stosownie do okoliczności jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty pozostałych albo sprzedana stosownie do przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne