Zwrot kosztów przejazdu niepracownika kosztem

Pytanie:

Spółka z o.o. prowadzi agencję pracy. Spółka wysłała na rozmowy kwalifikacyjne w sprawie pracy do holenderskiej firmy kilka osób. Nie jest więc jeszcze pewne, czy osoby te będą zatrudnione w firmie holenderskiej. Osoby wysłane nie są pracownikami spółki. Spółka wypłaciła każdej z tych osób diety 42 euro za każdy dzień i zwrot kosztów przejazdu prywatnym samochodem 0,29 euro za 1 km. Czy wypłacone diety i zwrot tych kosztów przejazdu będą kosztem podatkowym spółki?

Masz inne pytanie do prawnika?

24.4.2009

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zwrot kosztów przejazdu niepracownika kosztem

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Przepis art. 16 ust. 1 pkt 30 ustawy stanowi, iż nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków ponoszonych na rzecz pracowników z tytułu używania przez nich samochodów na potrzeby podatnika w celu odbycia podróży służbowej (jazdy zamiejscowe) - w wysokości przekraczającej kwotę ustaloną przy zastosowaniu stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu, określonych w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra.

Porady prawne

Przepis powyższy odnosi się jednak do pracowników. W przypadku osób niebędących pracownikami należy stosować zasady ogólne określone w art. 15 ust. 1 ustawy. Jeśli zatem wysłanie osób z Polski za granicę ma związek z możliwością uzyskania przez spółkę przychodu od holenderskiego pracodawcy, to koszty związane z wysłaniem osób za granicę na rozmowę kwalifikacyjną (w tym koszty podróży i diety), powinny być uznane za koszt podatkowy spółki. Ich związek z przychodem jest bowiem oczywisty, tzn. gdyby spółka nie poniosła tych kosztów, osoby te nie pojechałyby za granicę i spółka nie uzyskałaby przychodu od holenderskiej firmy. Teoretycznie samo osiągnięcie przychodu nie jest nawet konieczne, bo działanie spółki musi być w celu osiągnięcia przychodu. Zatem, nawet jeśli holenderska firma nie zatrudni żadnej z osób i spółka nie uzyska przychodu, to poniesione wydatki powinny być kosztem.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne