ślub artykuły i zmiany w prawie

Jak wrócić do nazwiska noszonego przed ślubem?

Jak wrócić do nazwiska noszonego przed ślubem?

28.2.2022

Osoba po rozwodzie, która chce wrócić do nazwiska, które było przez nią noszone przed ślubem, może - aby to załatwić - umówić się na wizytę w urzędzie stanu cywilnego (...)

4 etap odmrażania polskiej gospodarki

4 etap odmrażania polskiej gospodarki

23.5.2020

MR prowadzi konsultacje ws. wytycznych dla branż, które czekają na odmrożenie, m.in. eventowej, ślubnej oraz z właścicielami parków rozrywki. Zakończyło już rozmowy ws. wytycznych (...)

Odpis aktu stanu cywilnego teraz od ręki

Odpis aktu stanu cywilnego teraz od ręki

22.4.2020

Potrzebujesz odpisu aktu urodzenia lub małżeństwa? Nie musisz iść do urzędu, nie tylko po to, by zawnioskować o ten dokument, ale i by go dostać. Od dziś możesz go mieć od ręki – w wersji (...)

Jakie wynagrodzenie należy się za pracę?

Jakie wynagrodzenie należy się za pracę?

5.5.2019

Istotą stosunku pracy jest odpłatność. Wynagrodzenie za pracę jest więc obowiązkowym i okresowym świadczeniem ze stosunku pracy, którego pracownik może skutecznie się domagać.

Zawarcie małżeństwa przed duchownym

Zawarcie małżeństwa przed duchownym

24.11.2017

Małżeństwo zawarte w obecności duchownego poprzez oświadczenie woli jednoczesnego jego zawarcia przez mężczyznę i kobietę jest jedną z form małżeństwa skutecznego w świetle prawa. Warunkiem (...)

Jak zawrzeć małżeństwo i zarejestrować je w urzędzie stanu cywilnego?

Jak zawrzeć małżeństwo i zarejestrować je w urzędzie stanu cywilnego?

20.10.2017

Wyróżnia się następujące formy zawarcia związku małżeńskiego: przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, przed duchownym – małżeństwo wyznaniowe wywierające skutki cywilnoprawne, (...)

Przeszkody małżeńskie - czyli kto i z kim nie może zawrzeć małżeństwa

Przeszkody małżeńskie - czyli kto i z kim nie może zawrzeć małżeństwa

13.9.2017

W przypadku zaistnienia pewnych okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (tzw. przeszkody małżeńskiej) kierownik urzędu stanu cywilnego czy duchowny powinien odmówić przyjęcia (...)

Jakie dokumenty są niezbędne do zawarcia związku małżeńskiego przez cudzoziemca?

Jakie dokumenty są niezbędne do zawarcia związku małżeńskiego przez cudzoziemca?

14.10.2016

Cudzoziemiec pragnący wejść w związek małżeński przed polskim organem - zarówno przy małżeństwie cywilnym (przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego), jak i przy małżeństwie konkordatowym (...)

Niezbędne formalności do zawarcia małżeństwa

Niezbędne formalności do zawarcia małżeństwa

9.9.2016

Osoby, które zamierzają zawrzeć związek małżeński obowiązane są przedtem do dokonania szeregu formalności. Dotyczy to głównie złożenia kierownikowi urzędu stanu cywilnego odpowiednich (...)

PIT 2014: wspólne rozliczenie małżonków

PIT 2014: wspólne rozliczenie małżonków

2.3.2015

Można skorzystać z takiej możliwości składając zeznanie tradycyjnie bądź przez Internet. Trzeba jednak spełnić kilka warunków.

Od marca ślub w plenerze, ale odpłatnie

Od marca ślub w plenerze, ale odpłatnie

20.2.2015

W myśl nowych przepisów za zorganizowanie takiej uroczystości przyszli małżonkowie, będą musieli zapłacić 1000 złotych.

Ślub poza urzędem i nowe dowody. Od kiedy?

Ślub poza urzędem i nowe dowody. Od kiedy?

2.1.2015

Skrócony odpis aktów stanu cywilnego: urodzenia, małżeństwa lub zgonu, będzie wydawany bezpłatnie.

Zmiany w przepisach. Ślub w plenerze kosztować będzie 1000 zł

Zmiany w przepisach. Ślub w plenerze kosztować będzie 1000 zł

30.12.2014

Prowadzenie elektronicznej rejestracji aktów urodzeń, małżeństw i zgonów, udostępnianie ich odpisów w dowolnym USC.

Ślub na łące lub na plaży? Urzędnik udzieli

Ślub na łące lub na plaży? Urzędnik udzieli

13.10.2014

Prowadzenie elektronicznej rejestracji aktów, udostępnianie ich odpisów w dowolnym USC oraz możliwość wzięcia ślubu poza urzędem - przewiduje ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego.

Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego

Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego

3.3.2014

Kodeks rodzinny i opiekuńczy opisuje sposób zawarcia małżeństwa, zgodnie z którym stanie się ono ważne i istniejące w obliczu prawa polskiego. Małżeństwo zostaje zawarte, gdy mężczyzna (...)

Ślub poza urzędem stanu cywilnego? Będzie dozwolony

Ślub poza urzędem stanu cywilnego? Będzie dozwolony

4.7.2013

Będzie można zawrzeć związek małżeński poza urzędem, ale pod warunkiem, że miejsce ślubu zagwarantuje powagę ceremonii oraz bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom.

Usprawiedliwienie nieobecności w pracy - dokumentowanie i zasady przyznawania dni wolnych

Usprawiedliwienie nieobecności w pracy - dokumentowanie i zasady przyznawania dni wolnych

7.6.2013

Przyczynami usprawiedliwiającymi nieobecność pracownika w pracy są zdarzenia, które uniemożliwiają stawienie się do pracy i jej wykonywanie uznane przez pracodawcę za usprawiedliwione. Jeżeli (...)

Związki partnerskie bez prawa do ulg. Sąd potwierdza

Związki partnerskie bez prawa do ulg. Sąd potwierdza

21.3.2012

Zdaniem sądu, dla wprowadzenia takiego rozwiązania konieczna byłaby najpierw zmiana przepisów podatkowych.

Zawarcie małżeństwa za granicą

Zawarcie małżeństwa za granicą

9.11.2011

Zawarcie małżeństwa za granicą, co do zasady, podlega regulacjom państwa, na terytorium którego to zdarzenie ma miejsce. Zgodnie z konwencją nowojorską, której Polska jest stroną, (...)

Łatwiej o ślub gejów i lesbijek

Łatwiej o ślub gejów i lesbijek

27.4.2011

Polscy urzędnicy nie będą już mogli odmawiać wydania im potrzebnego zaświadczenia, które pozwala zawrzeć jednopłciowe małżeństwo lub związek partnerski za granicą.

Więźniowie żenią się z kolegami z celi

Więźniowie żenią się z kolegami z celi

13.1.2011

30-letni oszust i o sześć lat młodszy neonazista już są zaręczeni. Para złożyła w dyrekcji więzienia prośbę o zgodę na ślub.

Sąd może unieważnić nasze małżeństwo

Sąd może unieważnić nasze małżeństwo

20.10.2010

Jest to możliwe jedynie z powodów wymienionych wprost w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym - informuje Gazeta Prawna.

Śluby homoseksualistów będą legalne

Śluby homoseksualistów będą legalne

13.8.2010

Od przyszłego tygodnia pary homoseksualne będą mogły wziąć legalny ślub w Kalifornii. Popiera to gubernator Arnold Schwarzenegger - czytamy na łamach Gazety Wyborczej.

Co składa się na majątek osobisty małżonka, który nie podlega podziałowi po ustaniu wspólności majątkowej?

Co składa się na majątek osobisty małżonka, który nie podlega podziałowi po ustaniu wspólności majątkowej?

2.6.2010

Przedmiotem podziału jest tylko majątek wspólny małżonków. Majątki osobiste każdego małżonka nie podlegają podziałowi. Warto wiedzieć, że do dnia 19 stycznia 2005 r. majątki (...)

Unieważnienie małżeństwa z powodu wad oświadczenia woli o wstąpieniu w związek małżeński

Unieważnienie małżeństwa z powodu wad oświadczenia woli o wstąpieniu w związek małżeński

17.2.2010

Kodeks rodzinny i opiekuńczy stanowi, iż małżeństwo może być unieważnione, jeżeli oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński lub oświadczenie zawarte w obecności duchownego zostało (...)

Rozwód w Polsce czy za granicą - opinia prawna

Rozwód w Polsce czy za granicą - opinia prawna

21.8.2008

Obywatelka Polski jest od 3 lat w związku małżeńskim z obywatelem Francji i aktualnie mieszka we Francji. Syn ma podwójne obywatelstwo oraz 2 paszporty. Żona jest ofiarą przemocy domowej, (...)

Rozwiązanie małżeństwa zawartego za granicą - opinia prawna

Rozwiązanie małżeństwa zawartego za granicą - opinia prawna

30.7.2008

Zgodnie z art. 3 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego akty stanu cywilnego są dowodem, na podstawie którego stwierdza się stan cywilny osoby, a co więcej stanowią one wyłączny dowód (...)

Rozporządzenie w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy

Rozporządzenie w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy

27.8.2007

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz.U. 1996 Nr 60, poz. (...)

Legalizacja pobytu męża obcokrajowca - opinia prawna

Legalizacja pobytu męża obcokrajowca - opinia prawna

3.8.2007

W dobie globalizacji coraz więcej osób decyduje się na opuszczenie swojego kraju w poszukiwaniu lepszego zarobku i lepszego życia. Zagadnienia przekraczania granic i legalizowania pobytu regulują (...)

Co się bardziej opłaca darowizna czy pożyczka? - opinia prawna

Co się bardziej opłaca darowizna czy pożyczka? - opinia prawna

22.3.2005

Na początku konieczne jest ustalenie tytułu prawnego przekazania na Pani rzecz określonej kwoty przez rodziców (darowizna, pożyczka). Nie jest bowiem możliwe „uznanie” darowizny za pożyczkę, (...)

Odpowiedzialność małżonków za zobowiązania - stan prawny obowiązujący od 20 stycznia 2005 r.

Odpowiedzialność małżonków za zobowiązania - stan prawny obowiązujący od 20 stycznia 2005 r.

19.1.2005

W systemie rozdzielności majątkowej istnieją jedynie dwa majątki: majątek osobisty żony i majątek osobisty męża, a zatem nie występuję w ogóle majątek wspólny. Każdy z małżonków (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne