świadek artykuły i zmiany w prawie

Kto może odmówić składania zeznań w postępowaniu karnym?

Kto może odmówić składania zeznań w postępowaniu karnym?

9.9.2021

W polskim procesie karnym dowód ze świadków jest najczęstszym sposobem dochodzenia do prawdy. Gdy dostajemy wezwanie z sądu, by stawić się w roli świadka, mamy obowiązek udać się (...)

Jakie prawa i obowiązki ma świadek w postępowaniu karnym?

Jakie prawa i obowiązki ma świadek w postępowaniu karnym?

21.3.2021

Jeżeli zostałeś wezwany w charakterze świadka, masz - co do zasady - obowiązek stawić się i złożyć zeznania. Jakie uprawnienia przysługują świadkowi? Kiedy ma prawo odmowy składania zeznań (...)

Treść i forma testamentów szczególnych

Treść i forma testamentów szczególnych

29.10.2019

Testament jest formą rozporządzenia majątkiem na wypadek śmierci. Przepisy kodeksu cywilnego przewidują w sumie pięć rodzajów testamentu, w tym trzy z nich to testamenty szczególne. (...)

Reforma procesu karnego

Reforma procesu karnego

24.8.2019

Ustawa reformująca Kodeks postępowania karnego ma służyć usprawnieniu, uproszczeniu i przyspieszeniu postępowań przed sądem.

Jak nie dać się cyberprzemocy?

Jak nie dać się cyberprzemocy?

25.4.2019

Co trzeci nastolatek, który doświadczył przemocy w Internecie, nikomu o tym nie powiedział, nikogo nie poprosił o pomoc - to jeden z wniosków najnowszego badania NASK \"Nastolatki 3.0\". (...)

Jaką reformę procesu karnego przygotowano?

Jaką reformę procesu karnego przygotowano?

21.2.2019

Rada Ministrów zaaprobowała przygotowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości reformę Kodeksu postępowania karnego. Proponowane rozwiązania służą usprawnieniu, uproszczeniu i przyspieszeniu (...)

Uporczywe nękanie - stalking, czyli co grozi stalkerowi?

Uporczywe nękanie - stalking, czyli co grozi stalkerowi?

20.9.2018

Wraz z rozwojem techniki coraz więcej osób staje się ofiarami uporczywego nękania. Stalking, określany jako uporczywe nękanie bądź prześladowanie ofiary, stanowi przestępstwo, (...)

Zmagań resortu sprawiedliwości z niesprawnością sądów ciąg dalszy

Zmagań resortu sprawiedliwości z niesprawnością sądów ciąg dalszy

12.9.2018

Przewlekłość procesów jest przyczyną dramatów wielu Polaków, którzy nie mogą doczekać się sprawiedliwości przed sądem. Dlatego Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało (...)

Kiedy nie można odmówić wykonania europejskiego nakazu aresztowania?

Kiedy nie można odmówić wykonania europejskiego nakazu aresztowania?

26.7.2018

TSUE orzekł, że nie można odmówić wykonania europejskiego nakazu aresztowania, powołując się na decyzję prokuratora o zakończeniu postępowania w sprawie toczącej się przeciwko nieznanemu (...)

Kontrole NIK

Kontrole NIK

27.2.2018

Każdego roku inspektorzy NIK ujawniają nieprawidłowości, których skutki finansowe lub sprawozdawcze sięgają kilkunastu miliardów złotych. NIK przeprowadza kilka tysięcy kontroli jednostkowych (...)

Pokrywanie kosztów postępowania w sprawach o wykroczenia

Pokrywanie kosztów postępowania w sprawach o wykroczenia

13.1.2018

Znowelizowano Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja rozwiązuje problem związany z pokrywaniem należności świadków, biegłych i tłumaczy (...)

Kto zapłaci świadkowi wykroczenia?

Kto zapłaci świadkowi wykroczenia?

29.8.2017

Rząd przyjął projekt ustawy, która wprowadza jasne zasady pokrywania kosztów postępowań prowadzonych przez straż gminną lub miejską. Zmiany zagwarantują, że świadkowie w takich (...)

Wysokość zastawu skarbowego i kary porządkowej w 2017 roku

Wysokość zastawu skarbowego i kary porządkowej w 2017 roku

11.4.2017

Kara porządkowa w postepowaniu podatkowym w 2017 roku może wynieść maksymalnie 2.800 zł. Wysokość zastawu skarbowego w 2017 roku może wynieść minimum 12.400 zł.

Zasady przeszukania i zatrzymania rzeczy

Zasady przeszukania i zatrzymania rzeczy

20.10.2016

Przeszukanie to czynność procesowa dokonywana przez uprawniony organ, mająca na celu wykrycie lub zatrzymanie albo przymusowe doprowadzenie osoby podejrzanej, a także znalezienie rzeczy mogących stanowić (...)

Uprawnienia pokrzywdzonego przestępstwem

Uprawnienia pokrzywdzonego przestępstwem

26.9.2016

Pokrzywdzonym jest osoba, która ucierpiała w wyniku przestępstwa, tzn. gdy przestępstwo naruszyło jej dobro prawne albo mu zagrażało. Dobrem prawnym, o którym mowa może być jakiekolwiek (...)

Ile trzeba zapłacić w sądzie?

Ile trzeba zapłacić w sądzie?

12.9.2016

Celem obszernej ustawy z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych była generalna obniżka opłat sądowych. Co obejmują koszty sądowe? Ile wynoszą opłaty: we wszystkich rodzajach (...)

Usprawiedliwienie nieobecności świadka z powodu choroby w postępowaniu cywilnym - zaświadczenie od lekarza sądowego

Usprawiedliwienie nieobecności świadka z powodu choroby w postępowaniu cywilnym - zaświadczenie od lekarza sądowego

30.5.2016

Podstawowym obowiązkiem osoby będącej świadkiem w postępowaniu cywilnym jest osobiste stawiennictwo na wezwanie sądu w wyznaczonym miejscu i czasie stosowanie do otrzymanego wezwania. Podkreślenia (...)

Możliwość zlecenia przesłuchania świadka w sądzie właściwym dla jego miejsca zamieszkania w trybie pomocy sądowej

Możliwość zlecenia przesłuchania świadka w sądzie właściwym dla jego miejsca zamieszkania w trybie pomocy sądowej

1.2.2016

Przesłuchanie świadka to jeden z najczęstszych środków dowodowych przeprowadzanych w postępowaniu sądowym. Co do zasady, przesłuchanie świadka, jak każdy inny dowód, winno odbywać (...)

Uprawnienie świadka do żądania zwrotu wydatków związanych ze stawiennictwem do sądu

Uprawnienie świadka do żądania zwrotu wydatków związanych ze stawiennictwem do sądu

28.4.2015

Zgodnie z treścią art. 277 Kodeksu postępowania cywilnego (ustawa z dnia 17 listopada 1964 r., Dz. U. Nr 43, poz.296 ze zm. - dalej k.p.c.) świadek ma prawo żądać zwrotu wydatków koniecznych, (...)

Kogo możesz powołać na świadka w swojej sprawie?

Kogo możesz powołać na świadka w swojej sprawie?

9.4.2015

W postępowaniu przed sądem możesz i musisz zarazem często przytaczać dowody na swoje twierdzenia. I nie ma tu znaczenia, czy jest to postępowanie procesowe (spierasz się o zapłatę z jakiegoś (...)

Świadkowie lepiej chronieni

Świadkowie lepiej chronieni

9.4.2015

W życie wchodzi właśnie ustawa o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka. Od 8 kwietnia osoby pomagające złapać albo ukarać przestępcę będą mieli większe prawa.

Jakie podejrzany ma prawa?

Jakie podejrzany ma prawa?

26.3.2015

Podejrzany to osoba, co do której wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów albo której bez wydania takiego postanowienia postawiono zarzut w związku z przystąpieniem do przesłuchania (...)

Ochrona i pomoc dla pokrzywdzonego i świadka. Będzie nowa ustawa

Ochrona i pomoc dla pokrzywdzonego i świadka. Będzie nowa ustawa

22.7.2014

Przepisy, które kompleksowo regulują ochronę i pomoc dla pokrzywdzonych i świadków mają przyczynić się do zwiększania bezpieczeństwa tych osób oraz zapewnić większy komfort składania zeznań.

Konsekwencje niewykonywania poleceń organu podatkowego

Konsekwencje niewykonywania poleceń organu podatkowego

11.2.2014

Jedną z głównych zasad postępowania podatkowego jest zasada prawdy obiektywnej. Ustawową emanacją tej zasady jest m.in. art 122 Ordynacji podatkowej (dalej OrdP), który stanowi, iż, (...)

UOKiK ukarał za kartel

UOKiK ukarał za kartel

19.12.2013

Prezes urzędu nałożyła na uczestników zmowy kary finansowe w łącznej wysokości ponad 18 mln zł.

Usprawiedliwienie nieobecności w pracy - dokumentowanie i zasady przyznawania dni wolnych

Usprawiedliwienie nieobecności w pracy - dokumentowanie i zasady przyznawania dni wolnych

7.6.2013

Przyczynami usprawiedliwiającymi nieobecność pracownika w pracy są zdarzenia, które uniemożliwiają stawienie się do pracy i jej wykonywanie uznane przez pracodawcę za usprawiedliwione. Jeżeli (...)

Kara porządkowa może być o 100 zł wyższa

Kara porządkowa może być o 100 zł wyższa

14.1.2013

Wysokość kary porządkowej wynikającej z toku wszczętego postępowania podatkowego wynosi w tym roku maksymalnie 2800 zł i jest o 100 zł więcej, niż w roku 2012.

Powinowactwo

Powinowactwo

10.1.2013

Sytuacja faktyczna: Czy mój mąż jest powinowatym w stosunku do mojego syna z poprzedniego małżeństwa i czy mąż ma prawo do odmowy zeznań jako świadek w sprawie o podwyższenie alimentów. W sprawie (...)

Te koszty postępowania sądowego możesz odzyskać

Te koszty postępowania sądowego możesz odzyskać

8.11.2012

Celem zmian jest ujednolicenie zasad zwracania kosztów sądowych m.in. świadkom, biegłym i specjalistom.

Jakie dowody są dopuszczane w procesie karnym, a jakie nie?

Jakie dowody są dopuszczane w procesie karnym, a jakie nie?

19.9.2012

Proces karny nie zna legalnej teorii dowodowej, a w Kodeksie postępowania karnego nie sformułowano zamkniętego katalogu dowodów, w związku z czym dowodem może być wszystko to, co przyczynić (...)

Nowelizacja kodeksu postępowania karnego. Senat wprowadził poprawki

Nowelizacja kodeksu postępowania karnego. Senat wprowadził poprawki

6.8.2012

Projekt noweli wróci teraz do Sejmu. Senatorowie wprowadzili poprawki uściślające poprawki do dwóch projektów nowelizacji procedur sądowych: w sprawie zasad zwrotu kosztów podróży świadków (...)

Zwrot kosztów w postępowaniu karnym

Zwrot kosztów w postępowaniu karnym

26.7.2012

Wobec orzeczenia przez Trybunał Konstytucyjny niezgodności z Konstytucją przepisu o zwrocie kosztów dojazdu do sądu świadka, Senat przygotował projekt nowelizacji Kodeksu karnego. Jednocześnie (...)

Rewolucja w postępowaniu karnym - część pierwsza

Rewolucja w postępowaniu karnym - część pierwsza

9.7.2012

Przyspieszenie i uproszczenie postępowania karnego. To główny cel zmian, jakie proponuje w ramach tej procedury Rząd. Propozycje trudno nazwać nowelizacją, to prawdziwa rewolucja, która ma zmienić (...)

Akta z MP3 czyli pozytywnie o e-protokołach

Akta z MP3 czyli pozytywnie o e-protokołach

9.7.2012

Czy jednemu z e-prawników, osobie, która na co dzień zajmuje się analizą dokumentów w pdf-ach, która radzi przez Internet, a konsultacje prawne przeprowadza poprzez przycisk ?wyślij wiadomośc? (...)

Wezwany na świadka? Dostaniesz za benzynę

Wezwany na świadka? Dostaniesz za benzynę

2.4.2012

Teraz jadąc do sądu na sprawę karną możemy wydać na paliwo nawet 200 złotych, a odzyskamy jak za najtańszy bilet PKP.

Coraz więcej osób skazanych za słowa

Coraz więcej osób skazanych za słowa

4.10.2011

W ostatnim czasie obserwujemy wzrost liczby procesów za słowa wypowiedziane na procesie albo użyte w piśmie procesowym lub w listach do sędziów.

Na czym polega tajemnica zawodowa doradcy podatkowego?

Na czym polega tajemnica zawodowa doradcy podatkowego?

30.9.2011

Z natury zawodu doradcy podatkowego (reprezentującego tzw. „zawód prawniczy”) wynika, że jest on powiernikiem tajemnic klientów, jak adwokaci i radcy prawni. Bez zagwarantowania poufności (...)

Przegrany płaci za dojazd świadka do sądu

Przegrany płaci za dojazd świadka do sądu

13.9.2011

Świadek, którego wezwano na przesłuchanie do sądu w innym mieście, ma prawo do zwrotu kosztów podróży, noclegu i utraconych zarobków.

Kto nie może być świadkiem testamentu?

Kto nie może być świadkiem testamentu?

7.7.2011

Dla zachowania niektórych form testamentu, w szczególności testamentu allograficznego, testamentu ustnego i testamentu tzw. podróżnego, konieczne jest sporządzenie ich w obecności (...)

Testament allograficzny, czyli jak sporządzić tzw. testament urzędowy?

Testament allograficzny, czyli jak sporządzić tzw. testament urzędowy?

6.6.2011

Testament allograficzny jest formą zwykłego testamentu, który sporządza się w obecności osoby pełniącej określone funkcje publiczne przez złożenie odpowiedniego oświadczenia zgodnie z (...)

Nowe opłaty sądowe to tańsze rozwody

Nowe opłaty sądowe to tańsze rozwody

18.4.2011

Więcej zapłacimy z kolei za sprawy spadkowe. Wezwany do sądu świadek dostanie natomiast zwrot za dojazd własnym autem.

Ochrona nie tylko dla świadka koronnego

Ochrona nie tylko dla świadka koronnego

7.4.2011

Prokuratura chce harmonizacji przepisów programu ochrony świadka w całej Unii Europejskiej.

Małe miejscowości zostają bez sądów pracy

Małe miejscowości zostają bez sądów pracy

1.4.2011

Obowiązujące od dziś przepisy likwidują wydziały pracy w sądach rejonowych, do których wpływało rocznie mniej niż 120 spraw, a więc średnio 10 pozwów w miesiącu.

Każdy świadek odzyska koszty dojazdu

Każdy świadek odzyska koszty dojazdu

23.3.2011

Nic nie uzasadnia różnicowania sytuacji osoby wezwanej w sprawie cywilnej i karnej - orzekł Trybunał Konstytucyjny.

Jakie prawa ma przesłuchiwany świadek w postępowaniu karnym?

Jakie prawa ma przesłuchiwany świadek w postępowaniu karnym?

31.12.2010

W przypadku przesłuchania, świadkowi przysługują pewne uprawnienia, dzięki którym może on chronić swoje interesy, czy też swoich bliskich. Warto je znać i z nich korzystać, by niepotrzebnie (...)

Jakie obowiązki ciążą na świadku w postępowaniu cywilnym?

Jakie obowiązki ciążą na świadku w postępowaniu cywilnym?

11.10.2010

Świadek zawsze obowiązek stawienia się na wezwanie sądu. Nie stoi temu na przeszkodzie nawet fakt, iż nie ma nic do powiedzenia w danej sprawie, nic nie pamięta czy też służy mu prawo odmowy zeznań.

Stały nadzór dla specjalnych skazańców

Stały nadzór dla specjalnych skazańców

20.5.2010

Szczególna ochrona będzie przysługiwała skazańcom i osobom tymczasowo aresztowanym, których życie lub zdrowie będzie zagrożone - informuje Gazeta Prawna.

1

2

3

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne