Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa artykuły i zmiany w prawie

Jak ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o dopłaty do nawozów?

Jak ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o dopłaty do nawozów?

30.4.2022

Wnioski o przyznanie dopłat do zakupu nawozów będzie można składać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 25 kwietnia 2022 r. Pomoc przeznaczona jest na dofinansowanie zakupu (...)

Polski Ład dla wsi

Polski Ład dla wsi

18.10.2021

9 paździerrnika w Przysusze odbyła się prezentacja Polskiego Ładu dla polskiej wsi z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego, wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego, ministra rolnictwa i rozwoju wsi (...)

Paszportyzacja polskiej żywności

Paszportyzacja polskiej żywności

31.1.2021

Żywność bez tajemnic – pełna informacja dla konsumentów – to cel paszportyzacji polskiej żywności. Już wkrótce rusza pilotaż w odniesieniu do rynków: ziemniaka, (...)

Pomoc dla producentów rolnych w związku z ograniczeniami na rynku rolnym związanymi z epidemią

Pomoc dla producentów rolnych w związku z ograniczeniami na rynku rolnym związanymi z epidemią

25.11.2020

30 listopada 2020 r. upływa termin składania wniosków o przyznanie pomocy producentom rolnym, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym w (...)

Realizacja niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Realizacja niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

30.8.2020

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji (...)

Złóż wniosek o pomoc finansową dla koła gospodyń wiejskich

Złóż wniosek o pomoc finansową dla koła gospodyń wiejskich

18.6.2020

3000 zł - jeżeli koło gospodyń wiejskich (KGW) liczy nie więcej niż 30 członków, 4000 zł, jeżeli liczy od 31 do 75 członków i 5000 zł, jeżeli liczy ponad 75 członków – (...)

Na jaką pomoc mogą liczyć rolnicy poszkodowani w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w 2019 r.?

Na jaką pomoc mogą liczyć rolnicy poszkodowani w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w 2019 r.?

30.10.2019

KRUS udziela pomocy rolnikom poszkodowanym w wyniku wystąpienia anomalii pogodowych w ramach Programu pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli (...)

Pomoc dla poszkodowanych rolników

Pomoc dla poszkodowanych rolników

27.8.2019

Rada Ministrów podjęła kierunkowo decyzję w sprawie ustanowienia programu pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w gospodarstwach rolnych spowodowane (...)

Przygotowania do deglomeracji i delokalizacji urzędów centralnych w Polsce

Przygotowania do deglomeracji i delokalizacji urzędów centralnych w Polsce

26.8.2019

W Polsce jest 107 urzędów centralnych, tylko 14 z nich jest zlokalizowanych poza Warszawą. Co najmniej 31 urzędów centralnych potencjalnie mogłyby mieć swoją siedzibę poza Warszawą – (...)

Sankcje za wypalanie traw

Sankcje za wypalanie traw

10.4.2019

Wraz z nadejściem wiosny rozpoczął się sezon na wypalanie traw na łąkach i nieużytkach rolnych. Jest to proceder, który w znacznym stopniu obniża wartość plonów, jest zabójczy (...)

Ułatwienia w płatnościach bezpośrednich

Ułatwienia w płatnościach bezpośrednich

13.2.2019

W nowelizacji ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego przedłużono na 2019 r. rozwiązanie zastosowane w 2018 r., polegające na umożliwieniu rolnikom, ubiegającym (...)

System kredytów studenckich

System kredytów studenckich

29.1.2019

Od 1 stycznia 2019 r. funkcjonuje nowy system kredytów studenckich. Zmiany wynikają z wejścia w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz rozporządzenia (...)

Koła gospodyń wiejskich z ograniczeniami

Koła gospodyń wiejskich z ograniczeniami

28.11.2018

Ustawa o kołach gospodyń wiejskich określa formy i zasady dobrowolnego zrzeszania się w kołach gospodyń wiejskich, tryb ich zakładania i organizację.

Kredyt studencki w roku akademickim 2018/2019

Kredyt studencki w roku akademickim 2018/2019

10.9.2018

W okresie od 15 lipca do 20 października 2018 r. studenci oraz doktoranci uczelni i jednostek naukowych, a także osoby ubiegające się o przyjęcie na studia, mogą składać w bankach wnioski o udzielenie (...)

„Plan dla wsi” i inne nowości dla rolników

„Plan dla wsi” i inne nowości dla rolników

19.8.2018

Rząd reklamuje ostatnio swój „Plan dla wsi”. Nowelizacja przepisów ma na celu uproszczenie i zmniejszenie obciążeń administracyjnych związanych z identyfikacją i rejestracją (...)

Kto i co podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?

Kto i co podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?

28.7.2018

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych precyzyjnie wskazuje, w jakim wypadku dany podmiot podlega opodatkowaniu na mocy jej przepisów. Określa także, jakie dochody podlegają (...)

Ułatwienia i pomoc dla rolników...

Ułatwienia i pomoc dla rolników...

18.7.2018

Poniżej przedstawiono istotne informacje dla rolników, np. producentów świń i poszkodowanych przez suszę, a także zadłużonych.

Propozycje zmian dla podmiotów skupujących mleko

Propozycje zmian dla podmiotów skupujących mleko

13.5.2018

Dyrektorzy terenowych oddziałów Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) będą wymierzali kary pieniężne za nieprzekazanie KOWR informacji miesięcznych o ilości skupionego mleka przez (...)

Zmiany w organizacji niektórych rynków rolnych?

Zmiany w organizacji niektórych rynków rolnych?

26.6.2017

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, przedłożony (...)

Będzie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Będzie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

18.4.2017

Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa określa zasady funkcjonowania Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Ma ona na celu poprawę sytuacji w obszarze agencji (...)

Rząd zaakceptował pomoc dla rolników

Rząd zaakceptował pomoc dla rolników

26.8.2015

Rada Ministrów wydała rozporządzenie, w którym przewidziano udzielenie jednorazowej pomocy finansowej producentom czarnej porzeczki.

NIK: Rolnicy sadzili więc drzewa po to, aby zdobyć fundusze, a nie zebrać plony

NIK: Rolnicy sadzili więc drzewa po to, aby zdobyć fundusze, a nie zebrać plony

20.4.2015

Mimo iż przez dziesięć lat na dopłaty do ekologicznych upraw sadowniczych i jagodowych wydano ponad 708 mln zł produkcja owoców nie wzrosła.

Odszkodowanie za dziki. Termin upływa z końcem miesiąca

Odszkodowanie za dziki. Termin upływa z końcem miesiąca

23.3.2015

Do tej pory rolnicy złożyli w biurach powiatowych 405 wniosków na kwotę 4 165 092, 48 zł.

Zmiany w ochronie zdrowia zwierząt. Co nowego?

Zmiany w ochronie zdrowia zwierząt. Co nowego?

12.1.2015

Głównym celem zmian wprowadzonych do projektu nowelizacji ustawy jest realizacja programu bioasekuracji.

MSW nie posiada pełnych danych, o skali nabywania polskich gruntów przez cudzoziemców

MSW nie posiada pełnych danych, o skali nabywania polskich gruntów przez cudzoziemców

4.3.2014

Odpowiedzialna za sprzedaż państwowej ziemi Agencja Nieruchomości Rolnych nie monitoruje występujących na rynku wtórnym procesów koncentracji gruntów w rękach jednej osoby.

NIK o sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych

NIK o sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych

3.3.2014

Cudzoziemcy stają się posiadaczami gruntów rolnych w Polsce w drodze nabycia udziałów w polskich spółkach, które są właścicielem ziemi. MSW nie ma jednak pełnych danych, o skali zjawiska.

Większe kary dla rolników kłamiących we wnioskach

Większe kary dla rolników kłamiących we wnioskach

5.6.2012

Z dzisiejszego wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE wynika, że polski sąd może skazać rolnika, który podał nieprawdę ubiegając się o unijne dopłaty bezpośrednie.

Palenie trawy. Skutki mogą być dotkliwe

Palenie trawy. Skutki mogą być dotkliwe

20.3.2012

Maksymalna grzywna to 5 tys. złotych. Gdy zaszkodzisz innym, czeka cię proces i nawet 10 lat za kratkami.

Kto dostanie wypis z operatu ewidencyjnego?

Kto dostanie wypis z operatu ewidencyjnego?

2.4.2009

Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne obowiązuje od 1 kwietnia 2009 r. Zmiany dotyczą udostępniania informacji o gruntach, budynkach i lokalach z ewidencji (...)

Zmiany istotne dla sektora rybackiego i przemysłu rybnego

Zmiany istotne dla sektora rybackiego i przemysłu rybnego

19.3.2009

Rządowy projekt ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego przewiduje podniesienie konkurencyjności sektora rybackiego oraz modernizację (...)

Realizacja zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Realizacja zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

26.2.2009

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaczyna w zasadadzie obowiązywać od 26 lutego 2009 (...)

Będą kontrole u rolników ubiegających się o płatności

Będą kontrole u rolników ubiegających się o płatności

5.12.2008

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw jest obecnie przedmiotem prac sejmowych. Dotyczy on utworzenia systemu (...)

Nowa ustawa o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Nowa ustawa o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

18.6.2008

24 czerwca 2008 r. wchodzi w życie nowa ustawa z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W związku ze zmianą zasad udzielania pomocy państwa wprowadzoną w przepisach (...)

Dla kogo renta strukturalna?

Dla kogo renta strukturalna?

30.11.2007

Od 1 sierpnia 2004 r. rolnicy mogą „przechodzić’ na tzw. rentę strukturalną. Oczywiście aby ją otrzymać, rolnik musi spełnić szereg warunków. Jakie warunki należy spełnić? (...)

Rynki rolne

Rynki rolne

4.12.2006

6 grudnia 2006 r. wchodzi w życie ustawa o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja zmienia pięć ustaw dotyczących (...)

1

2

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne