Kodeks karny wykonawczy artykuły i zmiany w prawie

Przymusowe leczenie lub rehabilitacja skazanego alkoholika

Przymusowe leczenie lub rehabilitacja skazanego alkoholika

24.3.2021

11 marca 2021 r. Trybunał Konstytucyjny ogłosił orzeczenie w sprawie połączonych skarg konstytucyjnych J. C. dotyczących przymusowego leczenia lub rehabilitacji skazanego, u którego stwierdzono (...)

Jakie prawa i obowiązki ma świadek w postępowaniu karnym?

Jakie prawa i obowiązki ma świadek w postępowaniu karnym?

21.3.2021

Jeżeli zostałeś wezwany w charakterze świadka, masz - co do zasady - obowiązek stawić się i złożyć zeznania. Jakie uprawnienia przysługują świadkowi? Kiedy ma prawo odmowy składania zeznań (...)

Kogo wspiera Fundusz Sprawiedliwości?

Kogo wspiera Fundusz Sprawiedliwości?

14.5.2019

Fundusz Sprawiedliwości wspiera wszystkie osoby pokrzywdzone przestępstwem, osoby im najbliższe oraz świadków przestępstw. Świadczy też pomoc postpenitencjarną. 

Sprawca może się bronić przed zakładem psychiatrycznym...

Sprawca może się bronić przed zakładem psychiatrycznym...

28.4.2019

Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy – Kodeks postępowania karnego służy dostosowaniu systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego (...)

Nowelizacja ws. egzekucji świadczeń alimentacyjnych

Nowelizacja ws. egzekucji świadczeń alimentacyjnych

28.12.2018

Nowelizacja przepisów zakłada aktywizację dłużników alimentacyjnych, wyższe kary dla nieuczciwych pracodawców zatrudniających ich „na czarno”, a także podniesienie (...)

Kiedy Prezydent może skorzystać z aktu łaski?

Kiedy Prezydent może skorzystać z aktu łaski?

8.8.2018

Prezydent może skorzystać z prawa łaski też przed prawomocnym skazaniem ułaskawianej osoby - rozstrzygnął Trybunał Konstytucyjny.

Zmiany w Systemie Dozoru Elektronicznego i więziennictwie

Zmiany w Systemie Dozoru Elektronicznego i więziennictwie

14.6.2018

Nowe rozwiązania prawne zwiększają ochronę ofiar przestępstw i umożliwiają precyzyjne monitorowanie groźnych sprawców. Inna nowelizacja zakłada zaś zmianę systemu naboru oraz szkolenia (...)

Korzystanie z prawa własności przez więźniów

Korzystanie z prawa własności przez więźniów

25.4.2018

Nawet jeśli jedynymi środkami pieniężnymi skazanego są środki zgromadzone w „żelaznej kasie”, nie uniemożliwia to uiszczenia z nich nałożonej na niego grzywny

Poprawa wykonywania kar w Systemie Dozoru Elektronicznego

Poprawa wykonywania kar w Systemie Dozoru Elektronicznego

17.2.2018

Rządowy projekt przewiduje rozwiązanie, które zapewni bezpieczne oraz skuteczne wykonywanie kar w Systemie Dozoru Elektronicznego (SDE) oraz regulację, która poprawi system dozoru mobilnego (...)

Pomoc dla pokrzywdzonych w wyniku przestępstwa

Pomoc dla pokrzywdzonych w wyniku przestępstwa

25.11.2017

Ktoś cię okradł, pobił, napadł albo zniszczył twoją własność? A może stosuje wobec ciebie bądź bliskiej ci osoby przemoc psychiczną lub fizyczną? Oznacza to, że jesteś osobą pokrzywdzoną (...)

Wyższy ryczałt za zatrudnienie więźniów

Wyższy ryczałt za zatrudnienie więźniów

27.5.2017

Nowelizacja ustawy o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności m.in. wprowadza ulgi dla przedsiębiorców poprzez zwiększenie ryczałtu przysługującego przedsiębiorcom z tytułu (...)

Prezydent podpisał nowelizację kodeksu karnego

Prezydent podpisał nowelizację kodeksu karnego

13.3.2015

Zamiarem ustawodawcy jest odwrócenie obecnej struktury kar i ustanowienie priorytetem orzekanie kar nieizolacyjnych.

Warunkowe zawieszenie wykonania kary - czyli \

Warunkowe zawieszenie wykonania kary - czyli \"kara w zawiasach\"

11.8.2014

Często sądy karne, aby uniknąć negatywnych konsekwencji wykonania kary (zwłaszcza kary pozbawienia wolności), orzekają karę \"w zawieszeniu\" (\"w zawiasach\"). Sąd skazujący może m.in. warunkowo (...)

Co może się zmienić w prawie budowlanym?

Co może się zmienić w prawie budowlanym?

14.5.2014

Rada Ministrów przyjęła projekt noweli ustawy prawo budowlane.

Jest decyzja. Będzie piwo na stadionach

Jest decyzja. Będzie piwo na stadionach

22.9.2011

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

Kraty i szyby w salach widzeń łamią prawo?

Kraty i szyby w salach widzeń łamią prawo?

12.5.2011

Ograniczanie w ten sposób możliwości kontaktu fizycznego pomiędzy skazanym i osobą odwiedzającą jest nadmierną i nieuzasadnioną dolegliwością.

Przestępca szybciej trafi do więzienia

Przestępca szybciej trafi do więzienia

10.2.2011

Nie będzie mógł też odroczyć płatności lub rozłożyć jej na raty, jeśli sąd nakazał mu zapłatę grzywny.

Zamiast w więzieniu zamkną ich w domu

Zamiast w więzieniu zamkną ich w domu

25.1.2011

Oskarżony poczeka na proces i wyrok siedząc przed telewizorem we własnym mieszkaniu.

Więźniowie zarobią dwa razy więcej

Więźniowie zarobią dwa razy więcej

28.7.2010

Skazańcy z wyższymi pensjami nie zaczną jednak płacić za utrzymanie w więzieniu.

Pedofile na terapię, nieletni gwałciciele za kratki

Pedofile na terapię, nieletni gwałciciele za kratki

8.6.2010

Duża nowelizacja kodeksów karnych wprowadza m.in. przymusowe leczenie dla pedofilów, daje obywatelom większe prawa w sytuacji obrony koniecznej oraz usprawnia działanie sądów 24-godzinnych.

Wypłaty skazańców pójdą w górę

Wypłaty skazańców pójdą w górę

24.2.2010

Ustalenie pensji więźnia na poziomie co najmniej połowy minimalnego miesięcznego wynagrodzenia jest niezgodne z ustawą zasadniczą - orzekł Trybunał Konstytucyjny.

Ważni więźniowie do izolatek

Ważni więźniowie do izolatek

29.1.2010

Cenni świadkowie będą nie tylko szczególnie pilnowani, ale też izolowani oraz często kontrolowani - pisze Rzeczpospolita.

System GPS sprawdzi, czy pedofil nie zbliża się do szkoły

System GPS sprawdzi, czy pedofil nie zbliża się do szkoły

26.1.2010

Szkoły podstawowe i gimnazja znajdują się w pierwszej trójce miejsc, w których najczęściej dochodzi do ataku ?przestępcy seksualnego". Objecie pedofilów systemem nadzoru elektronicznego ma zapewnić (...)

Całodobowy monitoring nawet w łaźni

Całodobowy monitoring nawet w łaźni

23.10.2009

Kamery zakładów karnych zarejestrują wszystko oprócz spowiedzi i rozmowy z adwokatem - zakłada wchodząca właśnie w życie nowelizacja kodeksu karnego wykonawczego.

Nowe przepisy zwalczą przeludnienie zakładów karnych?

Nowe przepisy zwalczą przeludnienie zakładów karnych?

12.10.2009

Skazany może zostać umieszczony w celi, której powierzchnia przypadająca na więźnia wynosi poniżej 3 m?, jedynie w kilku, wyjątkowych sytuacjach.

Kiedy może nastąpić warunkowe umorzenie postępowania karnego?

Kiedy może nastąpić warunkowe umorzenie postępowania karnego?

27.8.2009

Aby w sprawach drobniejszych i przy pozytywnej charakterystyce sprawcy nie został on skazany za popełniony czyn, sądy karne często stosują warunkowe umorzenie postępowania karnego. Sąd może warunkowo (...)

Monitoring nie tylko w celi

Monitoring nie tylko w celi

6.4.2009

Całodobowy monitoring niebezpiecznych więźniów, obejmujący kącik sanitarny celi oraz archiwizowanie nagrań monitoringu - takie zmiany przewiduje nowelizacja Kodeksu karnego wykonawczego, którą (...)

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

19.3.2009

Rząd zaproponował utworzenie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Oznacza to połączenie w jednym funduszu źródeł finansowania pomocy dla pokrzywdzonych i członków ich (...)

Umieszczanie tymczasowo aresztowanych lub skazanych w wydzielonych pomieszczeniach Policji i innych służb

Umieszczanie tymczasowo aresztowanych lub skazanych w wydzielonych pomieszczeniach Policji i innych służb

11.3.2009

Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy wchodzi w życie z dniem 14 marca 2009 r. Na jej podstawie w części szczególnej dodaje się nowy rozdział XVa regulujący (...)

Wykonanie orzeczenia konfiskaty w państwach członkowskich UE

Wykonanie orzeczenia konfiskaty w państwach członkowskich UE

9.2.2009

Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw weszła w życie z dniem 5 lutego 2009 r. Celem projektu ustawy jest dostosowanie prawa polskiego (...)

Ważne zmiany w prawie karnym

Ważne zmiany w prawie karnym

2.12.2008

Rządowy projekt ustawy Kodeks karny, ustawy Kodeks postępowania karnego, ustawy Kodeks karny wykonawczy, ustawy Kodeks skarbowy oraz niektórych innych ustaw stanowi zapowiadany od roku pakiet najpilniejszych (...)

Propozycje zmian dotyczących tymczasowo aresztowanych i skazanych

Propozycje zmian dotyczących tymczasowo aresztowanych i skazanych

14.10.2008

Wedle rządowej propozycji zmiany ustawy Kodeks karny wykonawczy, tymczasowo aresztowany (po wniesieniu aktu oskarżenia) lub skazany będzie mógł być umieszczony w wydzielonym pomieszczeniu Policji, (...)

Zaostrzenie kar dla pedofilów - przymusowa terapia za zgwałcenie o charakterze pedofilskim i kazirodczym

Zaostrzenie kar dla pedofilów - przymusowa terapia za zgwałcenie o charakterze pedofilskim i kazirodczym

14.10.2008

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy o Policji. Celem ustawy jest zaostrzenie kar (...)

Tylko lekarze sądowi będą mogli usprawiedliwiać nieobecność uczestników postępowania karnego i cywilnego

Tylko lekarze sądowi będą mogli usprawiedliwiać nieobecność uczestników postępowania karnego i cywilnego

28.3.2008

Z dniem z dniem 1 lutego 2008 r. wejdzie w życie większość przepisów ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o lekarzu sądowym. Nowa regulacja wprowadza do Kodeksu postępowania cywilnego i Kodeksu postępowania (...)

Kara pozbawienia wolności na wolności

Kara pozbawienia wolności na wolności

5.1.2008

Z dniem 1 lipca 2008 r. wejdzie w życie większość przepisów ustawy z dnia 7 września 2007 r. o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego. Nowa (...)

Kodeks karny wykonawczy Cz. III

Kodeks karny wykonawczy Cz. III

7.8.2007

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. 1997 r., Nr 90, poz. 557 ze zm.) -CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA Rozdział XI-XV, CZĘŚĆ WOJSKOWA I CZĘŚĆ KOŃCOWA . Ta część kodeksu obejmuje (...)

1

2

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne