Krajowa Rada Sądownictwa artykuły i zmiany w prawie

Podważanie statusu sędziów z racji procedury ich powołania jest niedozwolone

Podważanie statusu sędziów z racji procedury ich powołania jest niedozwolone

3.4.2022

Fakt, że sędzia został powołany w czasie, gdy jego państwo nie było demokratyczne, nie podważa niezawisłości i bezstronności sędziego - orzekł 29 marca br. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

TSUE o polskiej KRS

TSUE o polskiej KRS

5.3.2021

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że kolejne nowelizacje polskiej ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, które doprowadziły do zniesienia skutecznej kontroli sądowej rozstrzygnięć (...)

Niedopuszczalne wyłączenie sędziego Sądu Najwyższego...

Niedopuszczalne wyłączenie sędziego Sądu Najwyższego...

25.7.2020

2 czerwca 2020 r. Trybunał Konstytucyjny ogłosił wyrok w sprawie pytania prawnego Sądu Najwyższego dotyczącego wniosku o wyłączenie sędziego z powodu podniesienia okoliczności wadliwości powołania (...)

Porządek w wymiarze sprawiedliwości

Porządek w wymiarze sprawiedliwości

23.1.2020

Sejm nie zgodził się na wnioskowane przez Senat odrzucenie ustawy, która gwarantuje konstytucyjny porządek w wymiarze sprawiedliwości i usprawnia pracę sądów - wskazuje MS. Nowa (...)

SN o wyborze sędziów

SN o wyborze sędziów

15.1.2020

Wyrok TSUE z 19 listopada 2019 r. powinien być wykonany w pełni z poszanowaniem zasad Konstytucji RP - uznał SN. Z kolei w dniu 15 stycznia 2020 r. Sąd Najwyższy w Izbie Pracy i Ubezpieczeń (...)

Izba Dyscyplinarna SN nie jest sądem

Izba Dyscyplinarna SN nie jest sądem

21.12.2019

W dniu 5 grudnia 2019 r. Sąd Najwyższy wydał wyrok w pierwszej z trzech spraw, w których przedstawiono Trybunałowi Sprawiedliwości UE pytania prejudycjalne dotyczące niezależności Izby Dyscyplinarnej (...)

Wyrok TSUE wskazał kryteria oceny, czy Izba Dyscyplinarna SN jest niezawisła

Wyrok TSUE wskazał kryteria oceny, czy Izba Dyscyplinarna SN jest niezawisła

20.11.2019

Z wyroku TSUE wynika, iż sąd odsyłający powinien zbadać niezależność nowej Izby Dyscyplinarnej polskiego Sądu Najwyższego w celu ustalenia, czy ten organ może rozpoznawać spory dotyczące (...)

Będzie kodeks etycznego zachowania sędziów w internecie?

Będzie kodeks etycznego zachowania sędziów w internecie?

25.8.2019

Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny zwrócił się do Krajowej Rady Sądownictwa z apelem o przygotowanie kodeksu etyki, który będzie regulował zachowanie sędziów w internetowych (...)

TSUE o przejściu w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego

TSUE o przejściu w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego

13.7.2019

Z wyroku TSUE wynika, że przepisy ustawodawstwa polskiego dotyczące obniżenia wieku przejścia w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego są sprzeczne z prawem Unii Europejskiej. Sporne przepisy (...)

Zmiany dotyczące w postępowań nominacyjnych na stanowiska sędziów NSA

Zmiany dotyczące w postępowań nominacyjnych na stanowiska sędziów NSA

23.5.2019

W postępowaniach nominacyjnych na stanowiska sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego od uchwał Krajowej Rady Sądownictwa będzie przysługiwało odwołanie do Sądu Najwyższego.

Ustawa wdrażająca dyrektywę „policyjną” już obowiązuje

Ustawa wdrażająca dyrektywę „policyjną” już obowiązuje

19.2.2019

6 lutego 2019 r. weszła w życie ustawa z 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U. (...)

Nowi sędziowie Sądu Najwyższego powołani

Nowi sędziowie Sądu Najwyższego powołani

10.10.2018

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył 10 października 2018 r. w Pałacu Prezydenckim akty powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego. Do Izby (...)

Reforma ustaw sądowych

Reforma ustaw sądowych

4.8.2018

Celem nowelizacji prawa o ustroju sądów powszechnych i niektórych innych ustaw jest uporządkowanie kwestii z zakresu wymiaru sprawiedliwości. Zmiany mają m.in. rozwiązać problem (...)

Zmiany dot. skargi nadzwyczajnej i mianowania asesorów

Zmiany dot. skargi nadzwyczajnej i mianowania asesorów

13.6.2018

Nowelizacja m.in. ustawy o Sądzie Najwyższym zmienia przede wszystkim przepisy dotyczące skargi nadzwyczajnej i procedury mianowania asesorów.

Co nowego w sądownictwie?

Co nowego w sądownictwie?

8.5.2018

Prezydent podpisał 3 ustawy dotyczące szeroko rozumianego sądownictwa.

Reforma sądownictwa do podpisu Prezydenta

Reforma sądownictwa do podpisu Prezydenta

18.12.2017

Do podpisu Prezydenta RP trafiły 2 ustawy: ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw oraz ustawa o Sądzie Najwyższym. Przewidziano np. możliwość składania (...)

Jak składać skargi i wnioski dotyczące administracji publicznej?

Jak składać skargi i wnioski dotyczące administracji publicznej?

20.10.2017

Wedle art. 63 Konstytucji RP, każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji (...)

Jakie zmiany w Krajowej Radzie Sądownictwa zaproponował Prezydent?

Jakie zmiany w Krajowej Radzie Sądownictwa zaproponował Prezydent?

27.9.2017

Prezydencki projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw zakłada istotną zmianę zasad wyboru sędziów do składu Krajowej Rady Sądownictwa. (...)

Prezydencka wersja reformy sądownictwa

Prezydencka wersja reformy sądownictwa

25.9.2017

Głównym celem projektu nowej ustawy o Sądzie Najwyższym jest odbudowanie zaufania pomiędzy obywatelami i organami wymiaru sprawiedliwości. Proponowane rozwiązania mają przede wszystkim (...)

Reforma sądownictwa gotowa

Reforma sądownictwa gotowa

15.7.2017

Senat przyjął bez poprawek nowelizację ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz nowelizację ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych. Obie ustawy reformują polski wymiar sprawiedliwości. Nowe przepisy (...)

Nadchodzą europejskie standardy dojścia do urzędu sędziego

Nadchodzą europejskie standardy dojścia do urzędu sędziego

6.6.2017

Zmiany w ustawie o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, ustawie – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustawach przewidują nabór do służby publicznej (...)

Reforma Krajowej Rady Sądownictwa

Reforma Krajowej Rady Sądownictwa

7.3.2017

Do Sejmu trafił rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw. Proponowana nowelizacja ma przede wszystkim na celu demokratyzację (...)

Reorganizacja sądów. Decyzja Gowina nieodwracalna

Reorganizacja sądów. Decyzja Gowina nieodwracalna

18.12.2012

Minister Sprawiedliwości zapowiedział, że nie będzie przesunięcia terminu rozpoczęcia reorganizacji sądów do czasu wyroku Trybunału Konstytucyjnego. O to kilka dni temu prosiła Krajowa Rada Sądownictwa.

Ministerstwo Sprawiedliwości zlustruje prezesa gdańskiego Sądu Okręgowego

Ministerstwo Sprawiedliwości zlustruje prezesa gdańskiego Sądu Okręgowego

7.9.2012

Dwutygodniowa kontrola jest związana z niezadowalającą - w ocenie resortu - postawą prezesa oraz sądu okręgowego w sprawie Marcina P.

Nie będzie podwyżek dla asystentów sędziów

Nie będzie podwyżek dla asystentów sędziów

2.5.2012

Dnia 11 kwietnia 2012 r. wydane zostało rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie wynagrodzenia zasadniczego asystentów sędziów. Wynika z niego jednoznacznie, że asystenci nie mogą liczyć (...)

Tyle zarobi asysten sędziego

Tyle zarobi asysten sędziego

19.4.2012

Nowe rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie wynagrodzenia zasadniczego asystentów sędziów jasno określa ich zarobki.

Krajowa Rada Sądownictwie krytycznie o likwidacji mniejszych sądów

Krajowa Rada Sądownictwie krytycznie o likwidacji mniejszych sądów

12.3.2012

Krajowa Rada Sądownictwa w podjętej w ubiegły piątek uchwale wyraźnie skrytykowała projekt Ministerstwa Sprawiedliwości zakładający reorganizację struktury sądów powszechnych.

Sędziowie walczą o pieniądze za stan spoczynku

Sędziowie walczą o pieniądze za stan spoczynku

8.12.2011

Sędzia musi mieć godne wynagrodzenie - i to zarówno ten czynny zawodowo oraz ten, który przeszedł w stan spoczynku.

Zamrożą płace sędziom? Będzie trybunał

Zamrożą płace sędziom? Będzie trybunał

29.11.2011

Sędziowie nie darują rządowi obcięcia przyszłorocznych podwyżek. Zapowiadają pozwy, protesty i sprawę w Trybunale Konstytucyjnym.

Postępowanie gospodarcze do likwidacji

Postępowanie gospodarcze do likwidacji

14.9.2011

Według rządu spory pomiędzy przedsiębiorcami powinny być rozpatrywane w takim samym trybie jak między innymi obywatelami.

Proces na stadionie? To niemożliwe

Proces na stadionie? To niemożliwe

6.5.2011

Zwłaszcza przy dużych zamieszkach. Dla wszystkich zatrzymanych może nie wystarczyć ani sprzętu, ani pomieszczeń.

Sędziowie nie chcą słyszeć o zamrożeniu płac

Sędziowie nie chcą słyszeć o zamrożeniu płac

11.4.2011

Konstytucja zapewnia sędziom warunki pracy i wynagrodzenie odpowiadające godności urzędu oraz zakresowi ich obowiązków.

Sędziowie też muszą się przebadać

Sędziowie też muszą się przebadać

22.3.2011

Okresowe profilaktyczne badania lekarskie są obowiązkowe również dla sędziego - zdecydowała Krajowa Rada Sądownictwa.

Sędziowie nie chcą monitoringu

Sędziowie nie chcą monitoringu

31.5.2010

Krajowa Rada Sądownictwa sprzeciwia się umieszczeniu w ramach aplikacji ogólnej zajęć z monitoringu sądów - informuje Rzeczpospolita.

Sędziowie przeciwni krótszym egzaminom

Sędziowie przeciwni krótszym egzaminom

6.5.2010

Według Krajowej Rady Sądownictwa test na aplikację ogólną jest trudniejszy niż na inne aplikacje. Dlatego potrzeba więcej czasu, aby go rozwiązać - czytamy na lamach Rzeczpospolitej.

Od 31 marca 2010r. prokuratura na nowych zasadach

Od 31 marca 2010r. prokuratura na nowych zasadach

26.3.2010

W przyszłą środę wchodzi w życie nowelizacja ustawy o prokuraturze. Jej głownym założeniem jest rozdzielenie funkcji ministra sprawiedliwości od prokuratora generalnego. Skutkiem ustawy jest również (...)

Jak wybrać kandydata na sędziego Trybunału?

Jak wybrać kandydata na sędziego Trybunału?

10.3.2010

Kandydatów na sędziów powinny wybierać apolityczne gremia, takie jak Polska Akademia Nauk czy Krajowa Rada Sądownictwa - proponują prawnicy.

Znamy kandydatów na Prokuratora Generalnego

Znamy kandydatów na Prokuratora Generalnego

1.12.2009

O stanowisko Prokuratora Generalnego stara się 16 osób - pięcioro sędziów i jedenaścioro prokuratorów różnych szczebli. W czasie 20 minutowej prezentacji kandydaci przedstawią swoją wizję prokuratury.

Jak wybrać prokuratora?

Jak wybrać prokuratora?

2.11.2009

Krajowa Rada Sądownictwa ustanowiła specjalny regulamin, mający ułatwić wybór kandydatów na przyszłego prokuratora - informuje Gazeta Prawna.

Minister sprawiedliwości i prokurator generalny rozdzieleni

Minister sprawiedliwości i prokurator generalny rozdzieleni

9.10.2009

Prezydenckie weto do ustawy rozdzielającej funkcję ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego zostało odrzucone przez sejm.

Sejm - debata w sprawie nietrzeźwych kierowców

Sejm - debata w sprawie nietrzeźwych kierowców

26.8.2009

Projekt PiS zakładający drastyczne zaostrzenie kar za prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, jest klasycznym projektem populistycznym - powiedział w rozmowie z e-prawnik (...)

PiS proponuje: surowe kary dla pijanych kierowców

PiS proponuje: surowe kary dla pijanych kierowców

31.7.2009

PiS proponuje: surowe kary dla pijanych kierowców KRS- nie znieniać tych przepisów Poselski projekt zmiany ustawy Kodeks karny przewiduje nawet od 3 do 5 lat więzienia dla osoby, która (...)

1

2

3

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne