Prawo zamówień publicznych artykuły i zmiany w prawie

Jednolita polityka zakupowa sektora publicznego

Jednolita polityka zakupowa sektora publicznego

12.11.2021

Rozwój potencjału MŚP w kluczowych dla nowoczesnej gospodarki branżach; ukierunkowanie zakupów na usługi, dostawy i roboty budowlane o istotnym znaczeniu dla interesów państwa; (...)

Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego

Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego

29.6.2021

W myśl przepisu art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, w przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 i 3 ustawy Pzp, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (...)

Zmienione Prawo zamówień publicznych

Zmienione Prawo zamówień publicznych

19.4.2021

W styczniu 2021 roku zmieniają się zasady i procedury zamówień publicznych. Sprawdź kto musi stosować nowe przepisy, jakie są nowe tryby zamówień i najważniejsze reguły dotyczące (...)

Nowe regulacje prawne na Nowy Rok

Nowe regulacje prawne na Nowy Rok

7.1.2021

Wypłacanie obowiązkowych zaliczek i częściowych płatności, precyzyjne warunki zapłaty wynagrodzenia i jego waloryzacji, brak obowiązku żądania płacenia wadium przez zamawiających, mniejsze (...)

Projekt nowelizacji ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi

Projekt nowelizacji ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi

23.11.2020

Dostosowanie przepisów ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi do nowego Prawa zamówień publicznych, a także doprecyzowanie regulacji nowego Prawa zamówień publicznych (...)

Dopuszczalność zmiany umowy o zamówienie publiczne po upływie umownego terminu wykonania zamówienia

Dopuszczalność zmiany umowy o zamówienie publiczne po upływie umownego terminu wykonania zamówienia

9.6.2020

Zamawiający może zmienić umowę o zamówienie publiczne po upływie terminu na wykonanie przedmiotu świadczenia, pod warunkiem, że zmiana ta będzie zgodna z treścią art. 144 ust. 1 Prawa (...)

Spółdzielnie socjalne z ułatwieniami w nowym prawie zamówień publicznych

Spółdzielnie socjalne z ułatwieniami w nowym prawie zamówień publicznych

4.12.2019

Od 1 stycznia 2021 roku w życie wejdzie nowa ustawa Prawo zamówień publicznych. Ma ona wzmocnić pozycję wykonawców i podwykonawców w procesie zamówień oraz zwiększyć (...)

Prawo zamówień publicznych podpisane

Prawo zamówień publicznych podpisane

18.10.2019

Nowe Prawo zamówień publicznych to ustawa, która kompleksowo reguluje materię zamówień publicznych, ma zwiększyć konkurencyjność na rynku zamówień publicznych i (...)

Nowe Prawo zamówień publicznych

Nowe Prawo zamówień publicznych

15.10.2019

Wzmocnienie pozycji i lepsza ochrona praw wykonawców i podwykonawców zamówień publicznych, aby zabezpieczyć ich interesy i ochronić przed problemami z płynnością; zwiększenie (...)

Nowe Prawo zamówień publicznych

Nowe Prawo zamówień publicznych

20.9.2019

Nowa ustawa ma kompleksowo uregulować materię zamówień publicznych stanowiących umowy o charakterze odpłatnym zawierane pomiędzy zamawiającymi a wykonawcami, których przedmiotem jest (...)

Będzie nowe Prawo zamówień publicznych

Będzie nowe Prawo zamówień publicznych

25.7.2019

Zwiększenie liczby firm, w tym małych i średnich, które startują w przetargach; efektywne wydawanie pieniędzy w systemie zamówień publicznych, tak by uzyskiwać jak najlepszej jakości (...)

Projekt nowego Prawa zamówień publicznych

Projekt nowego Prawa zamówień publicznych

14.7.2019

Zwiększenie liczby firm, w tym małych i średnich, które startują w przetargach; efektywne wydawanie pieniędzy w systemie zamówień publicznych, tak by uzyskiwać jak najlepszej jakości (...)

Projekt nowego Prawa zamówień publicznych w przygotowaniach

Projekt nowego Prawa zamówień publicznych w przygotowaniach

24.6.2019

Zwiększenie liczby firm, w tym małych i średnich, startujących w przetargach; wydawanie pieniędzy w systemie zamówień publicznych w sposób efektywny - czyli tak, by uzyskiwać jak najlepsze (...)

Projekt nowego Prawa zamówień publicznych

Projekt nowego Prawa zamówień publicznych

30.1.2019

Zwiększenie liczby firm, w tym małych i średnich, startujących w przetargach oraz wydawanie pieniędzy w systemie zamówień publicznych, w sposób, który uwzględnia strategiczne (...)

Elektronizacja małych zamówień publicznych nastąpi później

Elektronizacja małych zamówień publicznych nastąpi później

22.8.2018

Nowelizacja ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz innych ustaw ma na celu odroczenie pełnej elektronizacji w odniesieniu do małych zamówień, których wartość jest poniżej (...)

Koncepcja nowego prawa zamówień publicznych

Koncepcja nowego prawa zamówień publicznych

20.6.2018

Poprawa jakości zamówień publicznych, zwiększenie ich konkurencyjności i innowacyjności oraz wykorzystanie ich jako ważnego elementu polityki rozwojowej kraju – to główne cele (...)

Elektronizacja zamówień publicznych

Elektronizacja zamówień publicznych

21.4.2018

Przepisy dyrektyw UE nakazują państwom członkowskim wprowadzenie obowiązkowej komunikacji w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (...)

Szykuje się nowe Prawo zamówień publicznych

Szykuje się nowe Prawo zamówień publicznych

19.8.2017

Ministerstwo Rozwoju i Urząd Zamówień publicznych rozpoczęły wspólne prace nad nową ustawą dotyczącą zamówień publicznych. Założenia, które przyświecają pracom (...)

NIK o realizacji zamówień publicznych

NIK o realizacji zamówień publicznych

16.7.2015

NIK oceniła działania 13 jednostek sektora finansów publicznych(urzędów i spółek), w związku z udzielaniem zamówień publicznych na usługi zewnętrzne.

Zastosowanie art. 6a p.z.p. do zamówień podzielonych na części.

Zastosowanie art. 6a p.z.p. do zamówień podzielonych na części.

26.1.2015

Jedną z podstawowych zasad systemu zamówień publicznych jest zakaz dzielenia zamówienia na części w celu uniknięcia stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych (zwanej (...)

Nowelizacja ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Nowelizacja ustawy Prawo Zamówień Publicznych

26.1.2015

W 19 października 2014 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wprowadziła ona do polskiego porządku prawnego istotne zmiany, które mają doniosłe znaczenie (...)

Kontrola NIK: Nieprawidłowości w GDDKiA

Kontrola NIK: Nieprawidłowości w GDDKiA

5.1.2015

Olsztyński oddział nie przestrzegał zasad uczciwej konkurencji i ustalał warunki udziału w przetargach na zimowe dyżury utrzymania dróg tak, aby ograniczyć krąg wykonawców.

Rząd walczy z oszustwami podatkowymi. Nowy pomysł na VAT

Rząd walczy z oszustwami podatkowymi. Nowy pomysł na VAT

31.12.2014

Zyskać na tym mają i uczciwe firmy, i budżet państwa.

NIK ocenił działalność spółek komunalnych

NIK ocenił działalność spółek komunalnych

31.12.2014

Oceniono, że za bardzo koncentrują się one na działalności komercyjnej.

Resort finansów chce walczyć z oszustami podatkowymi. Będą zmiany w przepisach

Resort finansów chce walczyć z oszustami podatkowymi. Będą zmiany w przepisach

17.11.2014

Projekt ustawy zakłada m.in. objęcie nowych towarów solidarną odpowiedzialnością podatkową oraz obowiązkiem jednomiesięcznego rozliczania podatku od towarów i usług.

Zmiany w Prawie zamówień publicznych. Co da nowelizacja?

Zmiany w Prawie zamówień publicznych. Co da nowelizacja?

21.10.2014

Kryterium najniższej ceny będzie można stosować jednak w przypadku zamawiania przedmiotów i usług powszechnie dostępnych, o ustalonych standardach jakościowych.

NIK o ochronie brzegów morskich

NIK o ochronie brzegów morskich

6.8.2014

Instytucje państwa nie wiedzą, czy skutecznie zapobiegają degradacji wybrzeża i zmniejszaniu się plaż Bałtyku - wynika z raportu.

NIK prześwietla, jak wydano miliony na Stadion Śląski

NIK prześwietla, jak wydano miliony na Stadion Śląski

15.4.2014

Izba kieruje zawiadomienie do prokuratury dotyczące niegospodarności oraz sprowadzenia niebezpieczeństwa katastrofy budowlanej.

Senackie poprawki do prawa zamówień publicznych

Senackie poprawki do prawa zamówień publicznych

7.3.2014

Projekt podnosi próg, od którego należy prowadzić zamówienia publiczne, z 14 do 30 tys. euro (dla wszystkich podmiotów), zaś dla instytutów naukowych i uczelni wyższych - odpowiednio - do 134 (...)

Mniej biurokracji w zamówieniach publicznych?

Mniej biurokracji w zamówieniach publicznych?

10.2.2014

Próg prowadzenia zamówień publicznych wzrośnie z 14 do 30 tys. euro, dla instytutów naukowych będzie to do 130 tys. euro, a dla uczelni wyższych - 200 tys. euro - Sejm przyjął w piątek rządowe (...)

UOKiK ukarał za kartel

UOKiK ukarał za kartel

19.12.2013

Prezes urzędu nałożyła na uczestników zmowy kary finansowe w łącznej wysokości ponad 18 mln zł.

Wykryto kolejne błędy w wydatkowaniu fundzuszy UE

Wykryto kolejne błędy w wydatkowaniu fundzuszy UE

7.11.2013

Sprawozdanie finansowe UE za 2012 r. zostało przyjęte, jednak we wszystkich głównych obszarach wydatkowania nadal występują błędy

Nowelizacja zwalnia ich z przepisów prawa o zamówieniach publicznych

Nowelizacja zwalnia ich z przepisów prawa o zamówieniach publicznych

27.9.2013

Zmiany dotyczą Służby Więziennej. W niektórych sytuacjach nie trzeba będzie stosować dotychczasowych przepisów prawa.

Prawo zamówień publicznych. Są zmiany

Prawo zamówień publicznych. Są zmiany

26.9.2013

Według nowelizacji przepisy ustawy nie będą stosowane w przypadku niektórych zamówień udzielanych przez ministra sprawiedliwości lub jednostki organizacyjne Służby Więziennej.

Zamówienia publiczne w Polsce. UOKiK sporządził raport

Zamówienia publiczne w Polsce. UOKiK sporządził raport

11.9.2013

Ograniczony dostęp do przetargów, zmowy między oferentami, faworyzowanie wykonawców przez zamawiających - to główne ograniczenia konkurencji w zamówieniach publicznych.

Zamówienia publiczne. Rząd szykuje nowelizację przepisów

Zamówienia publiczne. Rząd szykuje nowelizację przepisów

14.2.2013

Jedną z istotnych regulacji przewidzianych w projekcie nowelizacji jest wprowadzenie umowy o podwykonawstwo.

Jaką odpowiedzialność za naruszenie zasad udzielania zamówień publicznych może ponieść wykonawca, a jaką zamawiający?

Jaką odpowiedzialność za naruszenie zasad udzielania zamówień publicznych może ponieść wykonawca, a jaką zamawiający?

17.10.2012

Za naruszenie przepisów Prawa zamówień publicznych i wynikających z niego zasad, podmioty uczestniczące w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego (zamawiający i wykonawcy) (...)

Eksperci: Potrzebne zmiany w zamówieniach publicznych

Eksperci: Potrzebne zmiany w zamówieniach publicznych

15.10.2012

Premier Donald Tusk zapowiedział kontynuację programu budowy dróg i przekazania na rozbudowę dróg 43 mld zł.

Senat zdecydował o zmianie ustawy o koncesjach budowlanych

Senat zdecydował o zmianie ustawy o koncesjach budowlanych

4.10.2012

Za przyjęciem ustawy z poprawkami głosowało 58 senatorów, 27 wstrzymało się od głosu.

Prawo zamówień publicznych do zmiany. Dziś głosują

Prawo zamówień publicznych do zmiany. Dziś głosują

4.10.2012

Senatorowie, którzy omawiali projekt nowelizacji zgłosili aż 40 poprawek.

Prawo zamówień publicznych. Będą zmiany

Prawo zamówień publicznych. Będą zmiany

23.7.2012

Firma, która zatrudnia cudzoziemców nielegalnie przebywających w Polsce, nie będzie mogła stanąć do przetargu.

Większa ochrona dla podwykonawców

Większa ochrona dla podwykonawców

1.6.2012

Nowe przepisy zabezpieczą ich interesy w kontraktach na roboty budowlane realizowane w ramach zamówień publicznych udzielanych przez GDDKiA.

Rząd za zmianami w zamówieniach publicznych

Rząd za zmianami w zamówieniach publicznych

9.5.2012

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji prawa zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi.

Już nie tylko listonosz dostarczy list z urzędu?

Już nie tylko listonosz dostarczy list z urzędu?

10.4.2012

Konkurencja Poczty Polskiej zyskała mocne argumenty w walce o liberalizację rynku.

Chińczycy nie będą budować naszych autostrad

Chińczycy nie będą budować naszych autostrad

9.2.2012

Zmiana przepisów ma zamknąć rynek zamówień publicznych dla firm spoza Unii Europejskiej i państw, z którymi wiążą nas umowy.

Łatwiej wyrzucić firmę z przetargu

Łatwiej wyrzucić firmę z przetargu

10.5.2011

Od dziś nie trzeba do tego prawomocnego wyroku sądu. Przyśpieszy to np. budowę autostrad, lecz może być niezgodne z prawem europejskim.

Konsultacje będą oficjalne

Konsultacje będą oficjalne

8.10.2010

Do uzgodnień międzyresortowych trafiły założenia do nowelizacji ustawy prawo zamówień publicznych przygotowane przez Urząd Zamówień Publicznych. Najciekawszym z nich jest wprowadzenie oficjalnych (...)

Dialog konkurencyjny - sposób na złożone i skomplikowane zamówienie

Dialog konkurencyjny - sposób na złożone i skomplikowane zamówienie

9.6.2010

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych dnia 25 maja 2006 r. wprowadziła zupełnie nowy tryb udzielania zamówień - dialog konkurencyjny. Dialog konkurencyjny pozwala na udzielanie złożonych (...)

Nie będzie protestów w przetargach

Nie będzie protestów w przetargach

3.12.2009

Nowelizacja prawa zamówień publicznych ma znacznie przyśpieszyć inwestycje planowane w naszym kraju. Receptą jest znaczne skrócenie procedur odwoławczych, przysługujących wykonawcom - czytamy (...)

Protesty wykonawców przechodzą do historii

Protesty wykonawców przechodzą do historii

26.10.2009

Sejm przyjął nowelizację ustawy mającej przyśpieszyć postępowania przetargowe - donosi Gazeta Prawna. Według zmian zawartych w ustawie Prawo zamówień publicznych wykonawca nie będzie mógł (...)

1

2

3

4

5

...

7

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne