Równoważny artykuły i zmiany w prawie

Zmiany w postępowaniach o wykroczenia. Sprawy będą nagrywane

Zmiany w postępowaniach o wykroczenia. Sprawy będą nagrywane

16.10.2012

Przyjęty dziś projekt nowelizacji procedury w sprawach o wykroczenia wprowadza możliwość ich rejestrowania zamiast sporządzania protokołu.

Prawo telekomunikacyjne. Rząd zmienia przepisy

Prawo telekomunikacyjne. Rząd zmienia przepisy

12.7.2012

Zawarte w nim przepisy chronią abonentów przed obniżaniem poziomu usług świadczonych przez dostawców Internetu.

Systemy czasu pracy

Systemy czasu pracy

3.6.2011

W prawie pracy wymiar czasu pracy i jego rozkład nie są uregulowane w sposób jednolity. Podstawową normą czasu pracy, którą przewiduje Kodeks pracy, jest czas nie przekraczający 8 godzin na dobę (...)

Kodeks karny wykonawczy Cz. I

Kodeks karny wykonawczy Cz. I

7.8.2007

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. 1997 r., Nr 90, poz. 557 ze zm.) - CZĘŚĆ OGÓLNA i CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA Rozdział VIII-X. Ta część kodeksu obejmuje zagadnienia dotyczące (...)

II-III - Kodeks karny skarbowy - Postępowanie. Postępowanie wykonawcze

II-III - Kodeks karny skarbowy - Postępowanie. Postępowanie wykonawcze

2.8.2007

Ustawa z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy, Tytuł II - III - Postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe. Postępowanie wykonawcze w sprawach o przestępstwa (...)

I - Kodeks karny skarbowy - Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe

I - Kodeks karny skarbowy - Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe

2.8.2007

Ustawa z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy, Tytuł I, Dział I-II- przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe (Dz. U. 1999 r. Nr 83, poz. 930 ze zm.). Przepisy tej części kodeksu regulują (...)

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

30.7.2007

USTAWA z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. 2001 Nr 106, poz. 1148 ze zmianami) to podstawowy akt prawny dotyczący procedury w tej dziedzinie. Gdy popełnisz (...)

Wykaz prac wzbronionych młodocianym

Wykaz prac wzbronionych młodocianym

21.5.2007

Od 15 grudnia 2004 r. zaczyna obowiązywać nowe Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych (...)

Zapobieganie szkodom w środowisku i ich naprawa

Zapobieganie szkodom w środowisku i ich naprawa

30.4.2007

30 kwietnia 2007 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie. Ustawa ta określa zasady odpowiedzialności za zapobieganie szkodom w środowisku (...)

Jak założyć swoją firmę w krajach Unii Europejskiej?

Jak założyć swoją firmę w krajach Unii Europejskiej?

2.8.2005

Od wejścia Polski do Unii Europejskiej każdy polski obywatel ma prawo założyć własne przedsiębiorstwo na terenie Unii. Wiele w tym zakresie zależy od regulacji unijnych, choć nadal nie wolno zapominać (...)

Czas pracy po zmianach

Czas pracy po zmianach

8.12.2004

Rozkład czasu pracy to ustalony przez pracodawcę plan pracy określający, kiedy praca winna być świadczona i jak długo trwa dzień roboczy i tydzień roboczy w danym zakładzie bądź dla określonej (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne